Prevziať

Na tejto stránke nájdete všetky údaje o verejných súťažiach tohto portálu.

Aktuálny portál: Všetky údaje

Verejné súťaže: 8641023
Digiwhist JSON

Veľkosť: 8.4 GB

Digiwhist NDJSON

Veľkosť: 8.4 GB

Digiwhist CSV

Veľkosť: 2.2 GB

OCDS

Krajina Upravené Veľkosť JSON
Arménsko 4. 10. 2018 3.6 kB
Belgicko 4. 10. 2018 31.2 MB
Bulharsko 4. 10. 2018 57.4 MB
Česká republika 4. 10. 2018 150.9 MB
Chorvátsko 4. 10. 2018 35.7 MB
Cyprus 4. 10. 2018 2.4 MB
Dánsko 4. 10. 2018 19.6 MB
Estónsko 4. 10. 2018 44.8 MB
Fínsko 4. 10. 2018 20.0 MB
Francúzsko 4. 10. 2018 962.5 MB
Grécko 4. 10. 2018 21.1 MB
Gruzínsko 4. 10. 2018 142.3 MB
Holandsko 4. 10. 2018 46.4 MB
Írsko 4. 10. 2018 39.8 MB
Island 4. 10. 2018 448.8 kB
Litva 4. 10. 2018 21.5 MB
Lotyšsko 4. 10. 2018 52.9 MB
Luxembursko 4. 10. 2018 3.0 MB
Maďarsko 4. 10. 2018 86.1 MB
Malta 4. 10. 2018 1.4 MB
Nemecko 4. 10. 2018 160.5 MB
Nórsko 4. 10. 2018 72.4 MB
Poľsko 4. 10. 2018 351.4 MB
Portugalsko 4. 10. 2018 313.1 MB
Rakúsko 4. 10. 2018 12.3 MB
Rumunsko 4. 10. 2018 99.0 MB
Slovensko 4. 10. 2018 54.0 MB
Slovinsko 4. 10. 2018 42.9 MB
Španielsko 4. 10. 2018 108.8 MB
Spojené kráľovstvo 4. 10. 2018 168.9 MB
Srbsko 4. 10. 2018 80.7 kB
Švajčiarsko 4. 10. 2018 41.4 MB
Švédsko 4. 10. 2018 31.1 MB
Taliansko 4. 10. 2018 58.4 MB
Krajina Verejné súťaže Upravené Veľkosť JSON NDJSON Veľkosť CSV
Všetky údaje 8641023 2. 10. 2018 8.4 GB 2.2 GB
Belgicko 54313 2. 10. 2018 63.6 MB 13.4 MB
Bulharsko 113982 2. 10. 2018 169.3 MB 29.1 MB
Česká republika 194964 2. 10. 2018 164.2 MB 43.2 MB
Chorvátsko 190766 2. 10. 2018 115.4 MB 19.0 MB
Cyprus 4720 2. 10. 2018 5.1 MB 1.4 MB
Dánsko 27718 2. 10. 2018 37.2 MB 7.6 MB
Estónsko 74952 2. 10. 2018 86.1 MB 17.8 MB
Fínsko 32590 2. 10. 2018 33.8 MB 8.8 MB
Francúzsko 2099454 2. 10. 2018 1.3 GB 470.0 MB
Grécko 28255 2. 10. 2018 54.5 MB 10.2 MB
Gruzínsko 298374 2. 10. 2018 225.2 MB 61.1 MB
Holandsko 77866 2. 10. 2018 68.3 MB 17.0 MB
Inštitúcie EÚ 15310 2. 10. 2018 18.4 MB 4.1 MB
Írsko 94477 2. 10. 2018 47.4 MB 13.4 MB
Island 1168 2. 10. 2018 631.5 kB 210.1 kB
Litva 115562 2. 10. 2018 42.3 MB 10.1 MB
Lotyšsko 100244 2. 10. 2018 63.9 MB 28.1 MB
Luxembursko 3584 2. 10. 2018 2.8 MB 811.6 kB
Maďarsko 144858 2. 10. 2018 157.8 MB 38.1 MB
Malta 4119 2. 10. 2018 1.9 MB 714.6 kB
Nemecko 225343 2. 10. 2018 314.4 MB 72.3 MB
Nórsko 215768 2. 10. 2018 131.3 MB 32.2 MB
Poľsko 1773251 2. 10. 2018 2.9 GB 632.3 MB
Portugalsko 853100 2. 10. 2018 355.3 MB 166.5 MB
Rakúsko 27209 2. 10. 2018 19.8 MB 6.5 MB
Rumunsko 104767 2. 10. 2018 127.3 MB 28.6 MB
Slovensko 73024 2. 10. 2018 88.7 MB 13.9 MB
Slovinsko 181738 2. 10. 2018 99.9 MB 28.3 MB
Španielsko 153896 2. 10. 2018 131.1 MB 46.0 MB
Spojené kráľovstvo 258708 2. 10. 2018 224.9 MB 61.2 MB
Švajčiarsko 84045 2. 10. 2018 61.3 MB 17.2 MB
Švédsko 67659 2. 10. 2018 42.9 MB 14.5 MB
Taliansko 91796 2. 10. 2018 118.4 MB 33.9 MB

Súbory sú komprimované pomocou programu GZip, ktorý by vaša aplikácia na komprimáciu súborov mala podporovať.

* Vzhľadom na veľké množstvo záznamov a položiek vo formáte JSON, analyzátor nepodporuje veľkosť súboru. Údaje projektu DIGIWHIST o verejných súťažiach vo formáte JSON sa uložili vo formáte Newline Delimited JSON.

Štruktúra položiek je uvedená v súbore schémy JSON.