Prevziať

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Všetky údaje


Verejné súťaže: 7622000

 

Other countries

Country
Verejné súťaže
CSV
JSON
 
NDJSON

Data description

Súbory sú komprimované pomocou programu GZip, ktorý by vaša aplikácia na komprimáciu súborov mala podporovať.

* Vzhľadom na veľké množstvo záznamov a položiek vo formáte JSON, analyzátor nepodporuje veľkosť súboru. Údaje projektu DIGIWHIST o verejných súťažiach vo formáte JSON sa uložili vo formáte Newline Delimited JSON.

Štruktúra položiek je uvedená v súbore schémy JSON.