Prevziať

Na tejto stránke nájdete všetky údaje o verejných súťažiach tohto portálu.

Aktuálny portál: Všetky údaje

Verejné súťaže: 12112413
Digiwhist JSON

Veľkosť: 10.6 GB

Digiwhist NDJSON

Veľkosť: 10.6 GB

Digiwhist CSV

Veľkosť: 2.8 GB

OCDS

Krajina Upravené Veľkosť JSON
Arménsko 29. 7. 2019 5.0 kB
Belgicko 29. 7. 2019 40.3 MB
Bulharsko 7. 8. 2019 141.5 MB
Česká republika 29. 7. 2019 161.3 MB
Chorvátsko 29. 7. 2019 38.5 MB
Cyprus 29. 7. 2019 3.0 MB
Dánsko 29. 7. 2019 24.0 MB
Estónsko 29. 7. 2019 43.1 MB
Fínsko 29. 7. 2019 26.5 MB
Francúzsko 29. 7. 2019 1005.0 MB
Grécko 29. 7. 2019 29.5 MB
Gruzínsko 29. 7. 2019 111.6 MB
Holandsko 29. 7. 2019 53.0 MB
Írsko 29. 7. 2019 42.1 MB
Island 29. 7. 2019 634.1 kB
Litva 29. 7. 2019 20.7 MB
Lotyšsko 29. 7. 2019 57.7 MB
Luxembursko 29. 7. 2019 3.9 MB
Maďarsko 29. 7. 2019 105.8 MB
Malta 29. 7. 2019 1.5 MB
Nemecko 29. 7. 2019 216.4 MB
Nórsko 29. 7. 2019 77.4 MB
Poľsko 30. 7. 2019 2.4 GB
Portugalsko 29. 7. 2019 304.9 MB
Rakúsko 29. 7. 2019 16.9 MB
Rumunsko 29. 7. 2019 560.0 MB
Slovensko 29. 7. 2019 34.3 MB
Slovinsko 29. 7. 2019 60.7 MB
Španielsko 7. 8. 2019 177.8 MB
Spojené kráľovstvo 29. 7. 2019 219.3 MB
Srbsko 29. 7. 2019 94.3 kB
Švajčiarsko 29. 7. 2019 45.9 MB
Švédsko 29. 7. 2019 39.7 MB
Taliansko 29. 7. 2019 81.9 MB
Krajina Verejné súťaže Upravené Veľkosť JSON NDJSON Veľkosť CSV
Všetky údaje 12112413 10. 12. 2019 10.6 GB 2.8 GB
Belgicko 86316 10. 12. 2019 91.0 MB 19.7 MB
Bulharsko 141932 10. 12. 2019 268.4 MB 56.0 MB
Česká republika 228898 10. 12. 2019 213.2 MB 51.4 MB
Chorvátsko 211292 10. 12. 2019 140.0 MB 22.9 MB
Cyprus 7584 10. 12. 2019 7.3 MB 2.1 MB
Dánsko 41136 10. 12. 2019 50.9 MB 11.0 MB
Estónsko 79186 10. 12. 2019 95.3 MB 18.6 MB
Fínsko 51949 10. 12. 2019 50.6 MB 13.8 MB
Francúzsko 2503164 10. 12. 2019 1.6 GB 524.7 MB
Grécko 52790 10. 12. 2019 78.6 MB 16.4 MB
Gruzínsko 292317 10. 12. 2019 229.0 MB 55.3 MB
Holandsko 109730 10. 12. 2019 93.3 MB 23.4 MB
Inštitúcie EÚ 17502 10. 12. 2019 22.8 MB 4.9 MB
Írsko 107698 10. 12. 2019 58.9 MB 15.1 MB
Island 2172 10. 12. 2019 1.1 MB 351.5 kB
Litva 122567 10. 12. 2019 51.6 MB 12.0 MB
Lotyšsko 117756 10. 12. 2019 87.4 MB 33.9 MB
Luxembursko 6663 10. 12. 2019 4.7 MB 1.3 MB
Maďarsko 171908 10. 12. 2019 205.2 MB 46.2 MB
Malta 5350 10. 12. 2019 2.7 MB 873.3 kB
Nemecko 394890 10. 12. 2019 482.3 MB 110.1 MB
Nórsko 242031 10. 12. 2019 159.2 MB 36.0 MB
Poľsko 2306633 10. 12. 2019 3.7 GB 768.8 MB
Portugalsko 968106 10. 12. 2019 445.1 MB 181.8 MB
Rakúsko 49996 10. 12. 2019 33.7 MB 10.4 MB
Rumunsko 2510646 10. 12. 2019 943.7 MB 440.3 MB
Slovensko 68595 10. 12. 2019 108.2 MB 15.5 MB
Slovinsko 114201 10. 12. 2019 95.3 MB 27.8 MB
Španielsko 329661 10. 12. 2019 260.3 MB 87.5 MB
Spojené kráľovstvo 385079 10. 12. 2019 323.2 MB 87.6 MB
Švajčiarsko 102169 10. 12. 2019 80.0 MB 20.2 MB
Švédsko 101147 10. 12. 2019 68.2 MB 22.0 MB
Taliansko 169993 10. 12. 2019 182.9 MB 53.7 MB

Súbory sú komprimované pomocou programu GZip, ktorý by vaša aplikácia na komprimáciu súborov mala podporovať.

* Vzhľadom na veľké množstvo záznamov a položiek vo formáte JSON, analyzátor nepodporuje veľkosť súboru. Údaje projektu DIGIWHIST o verejných súťažiach vo formáte JSON sa uložili vo formáte Newline Delimited JSON.

Štruktúra položiek je uvedená v súbore schémy JSON.