Prevziať

Na tejto stránke nájdete všetky údaje o verejných súťažiach tohto portálu.

Aktuálny portál: Všetky údaje

Verejné súťaže: 11809304
Digiwhist JSON

Veľkosť: 9.7 GB

Digiwhist NDJSON

Veľkosť: 9.7 GB

Digiwhist CSV

Veľkosť: 2.8 GB

OCDS

Krajina Upravené Veľkosť JSON
Arménsko 19. 3. 2019 3.6 kB
Belgicko 19. 3. 2019 31.2 MB
Bulharsko 19. 3. 2019 57.4 MB
Česká republika 19. 3. 2019 150.9 MB
Chorvátsko 19. 3. 2019 35.7 MB
Cyprus 19. 3. 2019 2.4 MB
Dánsko 19. 3. 2019 19.6 MB
Estónsko 19. 3. 2019 44.8 MB
Fínsko 19. 3. 2019 20.0 MB
Francúzsko 19. 3. 2019 962.5 MB
Grécko 19. 3. 2019 21.1 MB
Gruzínsko 19. 3. 2019 142.3 MB
Holandsko 19. 3. 2019 46.4 MB
Írsko 19. 3. 2019 39.8 MB
Island 19. 3. 2019 448.8 kB
Litva 19. 3. 2019 21.5 MB
Lotyšsko 19. 3. 2019 52.9 MB
Luxembursko 19. 3. 2019 3.0 MB
Maďarsko 19. 3. 2019 86.1 MB
Malta 19. 3. 2019 1.4 MB
Nemecko 19. 3. 2019 160.5 MB
Nórsko 19. 3. 2019 72.4 MB
Poľsko 19. 3. 2019 351.4 MB
Portugalsko 19. 3. 2019 313.1 MB
Rakúsko 19. 3. 2019 12.3 MB
Rumunsko 19. 3. 2019 99.0 MB
Slovensko 19. 3. 2019 54.0 MB
Slovinsko 19. 3. 2019 42.9 MB
Španielsko 19. 3. 2019 108.8 MB
Spojené kráľovstvo 19. 3. 2019 168.9 MB
Srbsko 19. 3. 2019 80.7 kB
Švajčiarsko 19. 3. 2019 41.4 MB
Švédsko 19. 3. 2019 31.1 MB
Taliansko 19. 3. 2019 58.4 MB
Krajina Verejné súťaže Upravené Veľkosť JSON NDJSON Veľkosť CSV
Všetky údaje 11809304 19. 3. 2019 9.7 GB 2.8 GB
Belgicko 84297 19. 3. 2019 82.1 MB 19.0 MB
Bulharsko 136583 19. 3. 2019 201.0 MB 35.8 MB
Česká republika 220798 19. 3. 2019 182.9 MB 48.4 MB
Chorvátsko 200058 19. 3. 2019 117.8 MB 20.6 MB
Cyprus 7537 19. 3. 2019 6.7 MB 2.0 MB
Dánsko 40265 19. 3. 2019 46.3 MB 10.7 MB
Estónsko 79005 19. 3. 2019 88.8 MB 18.5 MB
Fínsko 50472 19. 3. 2019 45.1 MB 13.2 MB
Francúzsko 2433001 19. 3. 2019 1.5 GB 544.5 MB
Grécko 51850 19. 3. 2019 72.3 MB 15.9 MB
Gruzínsko 313125 19. 3. 2019 239.3 MB 61.9 MB
Holandsko 76510 19. 3. 2019 61.9 MB 16.3 MB
Inštitúcie EÚ 17109 19. 3. 2019 21.1 MB 4.8 MB
Írsko 105344 19. 3. 2019 51.5 MB 14.8 MB
Island 2088 19. 3. 2019 973.6 kB 338.8 kB
Litva 122296 19. 3. 2019 44.3 MB 12.0 MB
Lotyšsko 110885 19. 3. 2019 72.6 MB 31.7 MB
Luxembursko 6409 19. 3. 2019 4.1 MB 1.3 MB
Maďarsko 163379 19. 3. 2019 186.1 MB 44.9 MB
Malta 5312 19. 3. 2019 2.4 MB 862.2 kB
Nemecko 381418 19. 3. 2019 433.2 MB 108.7 MB
Nórsko 235978 19. 3. 2019 139.8 MB 34.9 MB
Poľsko 2300168 19. 3. 2019 3.5 GB 756.8 MB
Portugalsko 891053 19. 3. 2019 375.6 MB 173.8 MB
Rakúsko 48921 19. 3. 2019 30.1 MB 10.3 MB
Rumunsko 2503029 19. 3. 2019 869.3 MB 437.1 MB
Slovensko 80710 19. 3. 2019 94.8 MB 15.2 MB
Slovinsko 114381 19. 3. 2019 70.3 MB 20.8 MB
Španielsko 284815 19. 3. 2019 219.2 MB 77.4 MB
Spojené kráľovstvo 373124 19. 3. 2019 292.8 MB 86.1 MB
Švajčiarsko 95160 19. 3. 2019 68.5 MB 18.9 MB
Švédsko 97667 19. 3. 2019 59.5 MB 21.1 MB
Taliansko 165701 19. 3. 2019 165.4 MB 51.9 MB

Súbory sú komprimované pomocou programu GZip, ktorý by vaša aplikácia na komprimáciu súborov mala podporovať.

* Vzhľadom na veľké množstvo záznamov a položiek vo formáte JSON, analyzátor nepodporuje veľkosť súboru. Údaje projektu DIGIWHIST o verejných súťažiach vo formáte JSON sa uložili vo formáte Newline Delimited JSON.

Štruktúra položiek je uvedená v súbore schémy JSON.