Pobrać

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Wszystkie dane


Przetargi: 7622000

 

Other countries

Country
Przetargi
CSV
JSON
 
NDJSON

Data description

Pliki skompresowane za pomocą GZip, który powinien być obsługiwany przez Twoją aplikację ZIP.

* Ze względu na liczbę wpisów i wiele analizatorów składni JSON nie obsługuje rozmiaru pliku, dane JSON dotyczące przetargów w ramach DIGIWHIST zostały również zapisane jako Newline Delimited JSON.

Struktura zapisów jest opisana JSON Schema File.