Pobrać

Na tej stonie znajdziesz całą infomację przetargową znajdującą się na tym portalu.

Aktualny portal: Wszystkie dane

Przetargi: 11809304
Digiwhist JSON

Rozmiar: 9.7 GB

Digiwhist NDJSON

Rozmiar: 9.7 GB

Digiwhist CSV

Rozmiar: 2.8 GB

OCDS

Kraj Modyfikowany Rozmiar JSON
Armenia 2019-03-19 3.6 kB
Austria 2019-03-19 12.3 MB
Belgia 2019-03-19 31.2 MB
Bułgaria 2019-03-19 57.4 MB
Chorwacja 2019-03-19 35.7 MB
Cypr 2019-03-19 2.4 MB
Czechy 2019-03-19 150.9 MB
Dania 2019-03-19 19.6 MB
Estonia 2019-03-19 44.8 MB
Finlandia 2019-03-19 20.0 MB
Francja 2019-03-19 962.5 MB
Grecja 2019-03-19 21.1 MB
Gruzja 2019-03-19 142.3 MB
Hiszpania 2019-03-19 108.8 MB
Holandia 2019-03-19 46.4 MB
Irlandia 2019-03-19 39.8 MB
Islandia 2019-03-19 448.8 kB
Litwa 2019-03-19 21.5 MB
Łotwa 2019-03-19 52.9 MB
Luksemburg 2019-03-19 3.0 MB
Malta 2019-03-19 1.4 MB
Niemcy 2019-03-19 160.5 MB
Norwegia 2019-03-19 72.4 MB
Polska 2019-03-19 351.4 MB
Portugalia 2019-03-19 313.1 MB
Rumunia 2019-03-19 99.0 MB
Serbia 2019-03-19 80.7 kB
Słowacja 2019-03-19 54.0 MB
Słowenia 2019-03-19 42.9 MB
Szwajcaria 2019-03-19 41.4 MB
Szwecja 2019-03-19 31.1 MB
Węgry 2019-03-19 86.1 MB
Wielka Brytania 2019-03-19 168.9 MB
Włochy 2019-03-19 58.4 MB
Kraj Przetargi Modyfikowany Rozmiar JSON NDJSON Rozmiar CSV
Wszystkie dane 11809304 2019-03-19 9.7 GB 2.8 GB
Austria 48921 2019-03-19 30.1 MB 10.3 MB
Belgia 84297 2019-03-19 82.1 MB 19.0 MB
Bułgaria 136583 2019-03-19 201.0 MB 35.8 MB
Chorwacja 200058 2019-03-19 117.8 MB 20.6 MB
Cypr 7537 2019-03-19 6.7 MB 2.0 MB
Czechy 220798 2019-03-19 182.9 MB 48.4 MB
Dania 40265 2019-03-19 46.3 MB 10.7 MB
Estonia 79005 2019-03-19 88.8 MB 18.5 MB
Finlandia 50472 2019-03-19 45.1 MB 13.2 MB
Francja 2433001 2019-03-19 1.5 GB 544.5 MB
Grecja 51850 2019-03-19 72.3 MB 15.9 MB
Gruzja 313125 2019-03-19 239.3 MB 61.9 MB
Hiszpania 284815 2019-03-19 219.2 MB 77.4 MB
Holandia 76510 2019-03-19 61.9 MB 16.3 MB
Instytucje UE 17109 2019-03-19 21.1 MB 4.8 MB
Irlandia 105344 2019-03-19 51.5 MB 14.8 MB
Islandia 2088 2019-03-19 973.6 kB 338.8 kB
Litwa 122296 2019-03-19 44.3 MB 12.0 MB
Łotwa 110885 2019-03-19 72.6 MB 31.7 MB
Luksemburg 6409 2019-03-19 4.1 MB 1.3 MB
Malta 5312 2019-03-19 2.4 MB 862.2 kB
Niemcy 381418 2019-03-19 433.2 MB 108.7 MB
Norwegia 235978 2019-03-19 139.8 MB 34.9 MB
Polska 2300168 2019-03-19 3.5 GB 756.8 MB
Portugalia 891053 2019-03-19 375.6 MB 173.8 MB
Rumunia 2503029 2019-03-19 869.3 MB 437.1 MB
Słowacja 80710 2019-03-19 94.8 MB 15.2 MB
Słowenia 114381 2019-03-19 70.3 MB 20.8 MB
Szwajcaria 95160 2019-03-19 68.5 MB 18.9 MB
Szwecja 97667 2019-03-19 59.5 MB 21.1 MB
Węgry 163379 2019-03-19 186.1 MB 44.9 MB
Wielka Brytania 373124 2019-03-19 292.8 MB 86.1 MB
Włochy 165701 2019-03-19 165.4 MB 51.9 MB

Pliki skompresowane za pomocą GZip, który powinien być obsługiwany przez Twoją aplikację ZIP.

* Ze względu na liczbę wpisów i wiele analizatorów składni JSON nie obsługuje rozmiaru pliku, dane JSON dotyczące przetargów w ramach DIGIWHIST zostały również zapisane jako Newline Delimited JSON.

Struktura zapisów jest opisana JSON Schema File.