Pobrać

Na tej stonie znajdziesz całą infomację przetargową znajdującą się na tym portalu.

Aktualny portal: Wszystkie dane

Przetargi: 8641023
Digiwhist JSON

Rozmiar: 8.4 GB

Digiwhist NDJSON

Rozmiar: 8.4 GB

Digiwhist CSV

Rozmiar: 2.2 GB

OCDS

Kraj Modyfikowany Rozmiar JSON
Armenia 2018-10-04 3.6 kB
Austria 2018-10-04 12.3 MB
Belgia 2018-10-04 31.2 MB
Bułgaria 2018-10-04 57.4 MB
Chorwacja 2018-10-04 35.7 MB
Cypr 2018-10-04 2.4 MB
Czechy 2018-10-04 150.9 MB
Dania 2018-10-04 19.6 MB
Estonia 2018-10-04 44.8 MB
Finlandia 2018-10-04 20.0 MB
Francja 2018-10-04 962.5 MB
Grecja 2018-10-04 21.1 MB
Gruzja 2018-10-04 142.3 MB
Hiszpania 2018-10-04 108.8 MB
Holandia 2018-10-04 46.4 MB
Irlandia 2018-10-04 39.8 MB
Islandia 2018-10-04 448.8 kB
Litwa 2018-10-04 21.5 MB
Łotwa 2018-10-04 52.9 MB
Luksemburg 2018-10-04 3.0 MB
Malta 2018-10-04 1.4 MB
Niemcy 2018-10-04 160.5 MB
Norwegia 2018-10-04 72.4 MB
Polska 2018-10-04 351.4 MB
Portugalia 2018-10-04 313.1 MB
Rumunia 2018-10-04 99.0 MB
Serbia 2018-10-04 80.7 kB
Słowacja 2018-10-04 54.0 MB
Słowenia 2018-10-04 42.9 MB
Szwajcaria 2018-10-04 41.4 MB
Szwecja 2018-10-04 31.1 MB
Węgry 2018-10-04 86.1 MB
Wielka Brytania 2018-10-04 168.9 MB
Włochy 2018-10-04 58.4 MB
Kraj Przetargi Modyfikowany Rozmiar JSON NDJSON Rozmiar CSV
Wszystkie dane 8641023 2018-10-02 8.4 GB 2.2 GB
Austria 27209 2018-10-02 19.8 MB 6.5 MB
Belgia 54313 2018-10-02 63.6 MB 13.4 MB
Bułgaria 113982 2018-10-02 169.3 MB 29.1 MB
Chorwacja 190766 2018-10-02 115.4 MB 19.0 MB
Cypr 4720 2018-10-02 5.1 MB 1.4 MB
Czechy 194964 2018-10-02 164.2 MB 43.2 MB
Dania 27718 2018-10-02 37.2 MB 7.6 MB
Estonia 74952 2018-10-02 86.1 MB 17.8 MB
Finlandia 32590 2018-10-02 33.8 MB 8.8 MB
Francja 2099454 2018-10-02 1.3 GB 470.0 MB
Grecja 28255 2018-10-02 54.5 MB 10.2 MB
Gruzja 298374 2018-10-02 225.2 MB 61.1 MB
Hiszpania 153896 2018-10-02 131.1 MB 46.0 MB
Holandia 77866 2018-10-02 68.3 MB 17.0 MB
Instytucje UE 15310 2018-10-02 18.4 MB 4.1 MB
Irlandia 94477 2018-10-02 47.4 MB 13.4 MB
Islandia 1168 2018-10-02 631.5 kB 210.1 kB
Litwa 115562 2018-10-02 42.3 MB 10.1 MB
Łotwa 100244 2018-10-02 63.9 MB 28.1 MB
Luksemburg 3584 2018-10-02 2.8 MB 811.6 kB
Malta 4119 2018-10-02 1.9 MB 714.6 kB
Niemcy 225343 2018-10-02 314.4 MB 72.3 MB
Norwegia 215768 2018-10-02 131.3 MB 32.2 MB
Polska 1773251 2018-10-02 2.9 GB 632.3 MB
Portugalia 853100 2018-10-02 355.3 MB 166.5 MB
Rumunia 104767 2018-10-02 127.3 MB 28.6 MB
Słowacja 73024 2018-10-02 88.7 MB 13.9 MB
Słowenia 181738 2018-10-02 99.9 MB 28.3 MB
Szwajcaria 84045 2018-10-02 61.3 MB 17.2 MB
Szwecja 67659 2018-10-02 42.9 MB 14.5 MB
Węgry 144858 2018-10-02 157.8 MB 38.1 MB
Wielka Brytania 258708 2018-10-02 224.9 MB 61.2 MB
Włochy 91796 2018-10-02 118.4 MB 33.9 MB

Pliki skompresowane za pomocą GZip, który powinien być obsługiwany przez Twoją aplikację ZIP.

* Ze względu na liczbę wpisów i wiele analizatorów składni JSON nie obsługuje rozmiaru pliku, dane JSON dotyczące przetargów w ramach DIGIWHIST zostały również zapisane jako Newline Delimited JSON.

Struktura zapisów jest opisana JSON Schema File.