Pobrać

Na tej stonie znajdziesz całą infomację przetargową znajdującą się na tym portalu.

Aktualny portal: Wszystkie dane

Przetargi: 12112413
Digiwhist JSON

Rozmiar: 10.6 GB

Digiwhist NDJSON

Rozmiar: 10.6 GB

Digiwhist CSV

Rozmiar: 2.8 GB

OCDS

Kraj Modyfikowany Rozmiar JSON
Armenia 2019-07-29 5.0 kB
Austria 2019-07-29 16.9 MB
Belgia 2019-07-29 40.3 MB
Bułgaria 2019-08-07 141.5 MB
Chorwacja 2019-07-29 38.5 MB
Cypr 2019-07-29 3.0 MB
Czechy 2019-07-29 161.3 MB
Dania 2019-07-29 24.0 MB
Estonia 2019-07-29 43.1 MB
Finlandia 2019-07-29 26.5 MB
Francja 2019-07-29 1005.0 MB
Grecja 2019-07-29 29.5 MB
Gruzja 2019-07-29 111.6 MB
Hiszpania 2019-08-07 177.8 MB
Holandia 2019-07-29 53.0 MB
Irlandia 2019-07-29 42.1 MB
Islandia 2019-07-29 634.1 kB
Litwa 2019-07-29 20.7 MB
Łotwa 2019-07-29 57.7 MB
Luksemburg 2019-07-29 3.9 MB
Malta 2019-07-29 1.5 MB
Niemcy 2019-07-29 216.4 MB
Norwegia 2019-07-29 77.4 MB
Polska 2019-07-30 2.4 GB
Portugalia 2019-07-29 304.9 MB
Rumunia 2019-07-29 560.0 MB
Serbia 2019-07-29 94.3 kB
Słowacja 2019-07-29 34.3 MB
Słowenia 2019-07-29 60.7 MB
Szwajcaria 2019-07-29 45.9 MB
Szwecja 2019-07-29 39.7 MB
Węgry 2019-07-29 105.8 MB
Wielka Brytania 2019-07-29 219.3 MB
Włochy 2019-07-29 81.9 MB
Kraj Przetargi Modyfikowany Rozmiar JSON NDJSON Rozmiar CSV
Wszystkie dane 12112413 2019-12-10 10.6 GB 2.8 GB
Austria 49996 2019-12-10 33.7 MB 10.4 MB
Belgia 86316 2019-12-10 91.0 MB 19.7 MB
Bułgaria 141932 2019-12-10 268.4 MB 56.0 MB
Chorwacja 211292 2019-12-10 140.0 MB 22.9 MB
Cypr 7584 2019-12-10 7.3 MB 2.1 MB
Czechy 228898 2019-12-10 213.2 MB 51.4 MB
Dania 41136 2019-12-10 50.9 MB 11.0 MB
Estonia 79186 2019-12-10 95.3 MB 18.6 MB
Finlandia 51949 2019-12-10 50.6 MB 13.8 MB
Francja 2503164 2019-12-10 1.6 GB 524.7 MB
Grecja 52790 2019-12-10 78.6 MB 16.4 MB
Gruzja 292317 2019-12-10 229.0 MB 55.3 MB
Hiszpania 329661 2019-12-10 260.3 MB 87.5 MB
Holandia 109730 2019-12-10 93.3 MB 23.4 MB
Instytucje UE 17502 2019-12-10 22.8 MB 4.9 MB
Irlandia 107698 2019-12-10 58.9 MB 15.1 MB
Islandia 2172 2019-12-10 1.1 MB 351.5 kB
Litwa 122567 2019-12-10 51.6 MB 12.0 MB
Łotwa 117756 2019-12-10 87.4 MB 33.9 MB
Luksemburg 6663 2019-12-10 4.7 MB 1.3 MB
Malta 5350 2019-12-10 2.7 MB 873.3 kB
Niemcy 394890 2019-12-10 482.3 MB 110.1 MB
Norwegia 242031 2019-12-10 159.2 MB 36.0 MB
Polska 2306633 2019-12-10 3.7 GB 768.8 MB
Portugalia 968106 2019-12-10 445.1 MB 181.8 MB
Rumunia 2510646 2019-12-10 943.7 MB 440.3 MB
Słowacja 68595 2019-12-10 108.2 MB 15.5 MB
Słowenia 114201 2019-12-10 95.3 MB 27.8 MB
Szwajcaria 102169 2019-12-10 80.0 MB 20.2 MB
Szwecja 101147 2019-12-10 68.2 MB 22.0 MB
Węgry 171908 2019-12-10 205.2 MB 46.2 MB
Wielka Brytania 385079 2019-12-10 323.2 MB 87.6 MB
Włochy 169993 2019-12-10 182.9 MB 53.7 MB

Pliki skompresowane za pomocą GZip, który powinien być obsługiwany przez Twoją aplikację ZIP.

* Ze względu na liczbę wpisów i wiele analizatorów składni JSON nie obsługuje rozmiaru pliku, dane JSON dotyczące przetargów w ramach DIGIWHIST zostały również zapisane jako Newline Delimited JSON.

Struktura zapisów jest opisana JSON Schema File.