Last ned

På denne siden finner du alle anbudsdataene på portalen.

Gjeldende portal: ALL

Anbud: 11809304
Digiwhist JSON

Størrelse: 9.7 GB

Digiwhist NDJSON

Størrelse: 9.7 GB

Digiwhist CSV

Størrelse: 2.8 GB

OCDS

Land Endret Størrelse JSON
Armenia 19.03.2019 3.6 kB
Belgia 19.03.2019 31.2 MB
Bulgaria 19.03.2019 57.4 MB
Danmark 19.03.2019 19.6 MB
Estland 19.03.2019 44.8 MB
Finland 19.03.2019 20.0 MB
Frankrike 19.03.2019 962.5 MB
Georgia 19.03.2019 142.3 MB
Hellas 19.03.2019 21.1 MB
Irland 19.03.2019 39.8 MB
Island 19.03.2019 448.8 kB
Italia 19.03.2019 58.4 MB
Kroatia 19.03.2019 35.7 MB
Kypros 19.03.2019 2.4 MB
Latvia 19.03.2019 52.9 MB
Litauen 19.03.2019 21.5 MB
Luxemburg 19.03.2019 3.0 MB
Malta 19.03.2019 1.4 MB
Nederland 19.03.2019 46.4 MB
Norge 19.03.2019 72.4 MB
Østerrike 19.03.2019 12.3 MB
Polen 19.03.2019 351.4 MB
Portugal 19.03.2019 313.1 MB
Romania 19.03.2019 99.0 MB
Serbia 19.03.2019 80.7 kB
Slovakia 19.03.2019 54.0 MB
Slovenia 19.03.2019 42.9 MB
Spania 19.03.2019 108.8 MB
Storbritannia 19.03.2019 168.9 MB
Sveits 19.03.2019 41.4 MB
Sverige 19.03.2019 31.1 MB
Tsjekkia 19.03.2019 150.9 MB
Tyskland 19.03.2019 160.5 MB
Ungarn 19.03.2019 86.1 MB
Land Anbud Endret Størrelse JSON NDJSON Størrelse CSV
Alle data 11809304 19.03.2019 9.7 GB 2.8 GB
Belgia 84297 19.03.2019 82.1 MB 19.0 MB
Bulgaria 136583 19.03.2019 201.0 MB 35.8 MB
Danmark 40265 19.03.2019 46.3 MB 10.7 MB
Estland 79005 19.03.2019 88.8 MB 18.5 MB
EU-institusjoner 17109 19.03.2019 21.1 MB 4.8 MB
Finland 50472 19.03.2019 45.1 MB 13.2 MB
Frankrike 2433001 19.03.2019 1.5 GB 544.5 MB
Georgia 313125 19.03.2019 239.3 MB 61.9 MB
Hellas 51850 19.03.2019 72.3 MB 15.9 MB
Irland 105344 19.03.2019 51.5 MB 14.8 MB
Island 2088 19.03.2019 973.6 kB 338.8 kB
Italia 165701 19.03.2019 165.4 MB 51.9 MB
Kroatia 200058 19.03.2019 117.8 MB 20.6 MB
Kypros 7537 19.03.2019 6.7 MB 2.0 MB
Latvia 110885 19.03.2019 72.6 MB 31.7 MB
Litauen 122296 19.03.2019 44.3 MB 12.0 MB
Luxemburg 6409 19.03.2019 4.1 MB 1.3 MB
Malta 5312 19.03.2019 2.4 MB 862.2 kB
Nederland 76510 19.03.2019 61.9 MB 16.3 MB
Norge 235978 19.03.2019 139.8 MB 34.9 MB
Østerrike 48921 19.03.2019 30.1 MB 10.3 MB
Polen 2300168 19.03.2019 3.5 GB 756.8 MB
Portugal 891053 19.03.2019 375.6 MB 173.8 MB
Romania 2503029 19.03.2019 869.3 MB 437.1 MB
Slovakia 80710 19.03.2019 94.8 MB 15.2 MB
Slovenia 114381 19.03.2019 70.3 MB 20.8 MB
Spania 284815 19.03.2019 219.2 MB 77.4 MB
Storbritannia 373124 19.03.2019 292.8 MB 86.1 MB
Sveits 95160 19.03.2019 68.5 MB 18.9 MB
Sverige 97667 19.03.2019 59.5 MB 21.1 MB
Tsjekkia 220798 19.03.2019 182.9 MB 48.4 MB
Tyskland 381418 19.03.2019 433.2 MB 108.7 MB
Ungarn 163379 19.03.2019 186.1 MB 44.9 MB

Filer komprimeres med GZip, som bør støttes av ZIP-programmet ditt.

*På grunn av mengden oppføringer og fordi mye JSON-parsing ikke støtter filstørrelsen, er DIGIWHIST Tender JSON-data også lagret som Newline Delimited JSON.

Du finner informasjon om oppføringenes struktur i en JSON-skjemafil.