Last ned

På denne siden finner du alle anbudsdataene på portalen.

Gjeldende portal: ALL

Anbud: 8641023
Digiwhist JSON

Størrelse: 8.4 GB

Digiwhist NDJSON

Størrelse: 8.4 GB

Digiwhist CSV

Størrelse: 2.2 GB

OCDS

Land Endret Størrelse JSON
Armenia 04.10.2018 3.6 kB
Belgia 04.10.2018 31.2 MB
Bulgaria 04.10.2018 57.4 MB
Danmark 04.10.2018 19.6 MB
Estland 04.10.2018 44.8 MB
Finland 04.10.2018 20.0 MB
Frankrike 04.10.2018 962.5 MB
Georgia 04.10.2018 142.3 MB
Hellas 04.10.2018 21.1 MB
Irland 04.10.2018 39.8 MB
Island 04.10.2018 448.8 kB
Italia 04.10.2018 58.4 MB
Kroatia 04.10.2018 35.7 MB
Kypros 04.10.2018 2.4 MB
Latvia 04.10.2018 52.9 MB
Litauen 04.10.2018 21.5 MB
Luxemburg 04.10.2018 3.0 MB
Malta 04.10.2018 1.4 MB
Nederland 04.10.2018 46.4 MB
Norge 04.10.2018 72.4 MB
Østerrike 04.10.2018 12.3 MB
Polen 04.10.2018 351.4 MB
Portugal 04.10.2018 313.1 MB
Romania 04.10.2018 99.0 MB
Serbia 04.10.2018 80.7 kB
Slovakia 04.10.2018 54.0 MB
Slovenia 04.10.2018 42.9 MB
Spania 04.10.2018 108.8 MB
Storbritannia 04.10.2018 168.9 MB
Sveits 04.10.2018 41.4 MB
Sverige 04.10.2018 31.1 MB
Tsjekkia 04.10.2018 150.9 MB
Tyskland 04.10.2018 160.5 MB
Ungarn 04.10.2018 86.1 MB
Land Anbud Endret Størrelse JSON NDJSON Størrelse CSV
Alle data 8641023 02.10.2018 8.4 GB 2.2 GB
Belgia 54313 02.10.2018 63.6 MB 13.4 MB
Bulgaria 113982 02.10.2018 169.3 MB 29.1 MB
Danmark 27718 02.10.2018 37.2 MB 7.6 MB
Estland 74952 02.10.2018 86.1 MB 17.8 MB
EU-institusjoner 15310 02.10.2018 18.4 MB 4.1 MB
Finland 32590 02.10.2018 33.8 MB 8.8 MB
Frankrike 2099454 02.10.2018 1.3 GB 470.0 MB
Georgia 298374 02.10.2018 225.2 MB 61.1 MB
Hellas 28255 02.10.2018 54.5 MB 10.2 MB
Irland 94477 02.10.2018 47.4 MB 13.4 MB
Island 1168 02.10.2018 631.5 kB 210.1 kB
Italia 91796 02.10.2018 118.4 MB 33.9 MB
Kroatia 190766 02.10.2018 115.4 MB 19.0 MB
Kypros 4720 02.10.2018 5.1 MB 1.4 MB
Latvia 100244 02.10.2018 63.9 MB 28.1 MB
Litauen 115562 02.10.2018 42.3 MB 10.1 MB
Luxemburg 3584 02.10.2018 2.8 MB 811.6 kB
Malta 4119 02.10.2018 1.9 MB 714.6 kB
Nederland 77866 02.10.2018 68.3 MB 17.0 MB
Norge 215768 02.10.2018 131.3 MB 32.2 MB
Østerrike 27209 02.10.2018 19.8 MB 6.5 MB
Polen 1773251 02.10.2018 2.9 GB 632.3 MB
Portugal 853100 02.10.2018 355.3 MB 166.5 MB
Romania 104767 02.10.2018 127.3 MB 28.6 MB
Slovakia 73024 02.10.2018 88.7 MB 13.9 MB
Slovenia 181738 02.10.2018 99.9 MB 28.3 MB
Spania 153896 02.10.2018 131.1 MB 46.0 MB
Storbritannia 258708 02.10.2018 224.9 MB 61.2 MB
Sveits 84045 02.10.2018 61.3 MB 17.2 MB
Sverige 67659 02.10.2018 42.9 MB 14.5 MB
Tsjekkia 194964 02.10.2018 164.2 MB 43.2 MB
Tyskland 225343 02.10.2018 314.4 MB 72.3 MB
Ungarn 144858 02.10.2018 157.8 MB 38.1 MB

Filer komprimeres med GZip, som bør støttes av ZIP-programmet ditt.

*På grunn av mengden oppføringer og fordi mye JSON-parsing ikke støtter filstørrelsen, er DIGIWHIST Tender JSON-data også lagret som Newline Delimited JSON.

Du finner informasjon om oppføringenes struktur i en JSON-skjemafil.