ჩამოტვირთვა

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

ყველა მონაცემი


ტენდერები: 7622000

 

Other countries

Country
ტენდერები
CSV
JSON
 
NDJSON

ევროკავშირის ინსტიტუტები

18303

Data description

ფაილები შეკუმშულია GZip-ით, რომელსაც უნდა ესადაგებოდეს თქვენი ZIP აპლიკაცია.

ბევრი პუბლიკაციების და ასევე იმის გამო, რომ JSON parser ვერ უზრუნველყოფს დიდი ფაილების შენახვას, DIGIWHIST მონაცემებს ასევე ინახავს Newline Delimited JSON სახით.

პუბლიკაციების სტრუქტურა ასახულია JSON ფაილში.