Λήψη

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλα τα δεδομένα του διαγωνισμού αυτής της πύλης.

Τρέχουσα Πύλη: Όλα τα Δεδομένα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί: 8641023
Digiwhist JSON

Μέγεθος: 8.4 GB

Digiwhist NDJSON

Μέγεθος: 8.4 GB

Digiwhist CSV

Μέγεθος: 2.2 GB

OCDS

Χώρα Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON
Αρμενία 4/10/2018 3.6 kB
Αυστρία 4/10/2018 12.3 MB
Βέλγιο 4/10/2018 31.2 MB
Βουλγαρία 4/10/2018 57.4 MB
Γαλλία 4/10/2018 962.5 MB
Γερμανία 4/10/2018 160.5 MB
Γεωργία 4/10/2018 142.3 MB
Δανία 4/10/2018 19.6 MB
Ελβετία 4/10/2018 41.4 MB
Ελλάδα 4/10/2018 21.1 MB
Εσθονία 4/10/2018 44.8 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 4/10/2018 168.9 MB
Ιρλανδία 4/10/2018 39.8 MB
Ισλανδία 4/10/2018 448.8 kB
Ισπανία 4/10/2018 108.8 MB
Ιταλία 4/10/2018 58.4 MB
Κροατία 4/10/2018 35.7 MB
Κύπρος 4/10/2018 2.4 MB
Λετονία 4/10/2018 52.9 MB
Λιθουανία 4/10/2018 21.5 MB
Λουξεμβούργο 4/10/2018 3.0 MB
Μάλτα 4/10/2018 1.4 MB
Νορβηγία 4/10/2018 72.4 MB
Ολλανδία 4/10/2018 46.4 MB
Ουγγαρία 4/10/2018 86.1 MB
Πολωνία 4/10/2018 351.4 MB
Πορτογαλία 4/10/2018 313.1 MB
Ρουμανία 4/10/2018 99.0 MB
Σερβία 4/10/2018 80.7 kB
Σλοβακία 4/10/2018 54.0 MB
Σλοβενία 4/10/2018 42.9 MB
Σουηδία 4/10/2018 31.1 MB
Τσεχική Δημοκρατία 4/10/2018 150.9 MB
Φινλανδία 4/10/2018 20.0 MB
Χώρα Δημόσιοι Διαγωνισμοί Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON NDJSON Μέγεθος CSV
Όλα τα Δεδομένα 8641023 2/10/2018 8.4 GB 2.2 GB
Αυστρία 27209 2/10/2018 19.8 MB 6.5 MB
Βέλγιο 54313 2/10/2018 63.6 MB 13.4 MB
Βουλγαρία 113982 2/10/2018 169.3 MB 29.1 MB
Γαλλία 2099454 2/10/2018 1.3 GB 470.0 MB
Γερμανία 225343 2/10/2018 314.4 MB 72.3 MB
Γεωργία 298374 2/10/2018 225.2 MB 61.1 MB
Δανία 27718 2/10/2018 37.2 MB 7.6 MB
Ελβετία 84045 2/10/2018 61.3 MB 17.2 MB
Ελλάδα 28255 2/10/2018 54.5 MB 10.2 MB
Εσθονία 74952 2/10/2018 86.1 MB 17.8 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 258708 2/10/2018 224.9 MB 61.2 MB
Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε 15310 2/10/2018 18.4 MB 4.1 MB
Ιρλανδία 94477 2/10/2018 47.4 MB 13.4 MB
Ισλανδία 1168 2/10/2018 631.5 kB 210.1 kB
Ισπανία 153896 2/10/2018 131.1 MB 46.0 MB
Ιταλία 91796 2/10/2018 118.4 MB 33.9 MB
Κροατία 190766 2/10/2018 115.4 MB 19.0 MB
Κύπρος 4720 2/10/2018 5.1 MB 1.4 MB
Λετονία 100244 2/10/2018 63.9 MB 28.1 MB
Λιθουανία 115562 2/10/2018 42.3 MB 10.1 MB
Λουξεμβούργο 3584 2/10/2018 2.8 MB 811.6 kB
Μάλτα 4119 2/10/2018 1.9 MB 714.6 kB
Νορβηγία 215768 2/10/2018 131.3 MB 32.2 MB
Ολλανδία 77866 2/10/2018 68.3 MB 17.0 MB
Ουγγαρία 144858 2/10/2018 157.8 MB 38.1 MB
Πολωνία 1773251 2/10/2018 2.9 GB 632.3 MB
Πορτογαλία 853100 2/10/2018 355.3 MB 166.5 MB
Ρουμανία 104767 2/10/2018 127.3 MB 28.6 MB
Σλοβακία 73024 2/10/2018 88.7 MB 13.9 MB
Σλοβενία 181738 2/10/2018 99.9 MB 28.3 MB
Σουηδία 67659 2/10/2018 42.9 MB 14.5 MB
Τσεχική Δημοκρατία 194964 2/10/2018 164.2 MB 43.2 MB
Φινλανδία 32590 2/10/2018 33.8 MB 8.8 MB

Τα αρχεία συμπιέζονται με το GZip, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρμογή ZIP.

* Λόγω του αριθμού εγγραφών και του γεγονότος ότι πολλοί αποκωδικοποιητές JSON δεν υποστηρίζουν το μέγεθος αρχείου, τα δεδομένα DIGIWHIST Δημόσιος Διαγωνισμός JSON έχουν επίσης αποθηκευτεί ως Newline Delimited JSON.

Η δομή των καταχωρίσεων περιγράφεται σε ένα αρχείο JSON Schema.