Λήψη

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Όλα τα Δεδομένα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 50243548

CSV

A comma-separated values (CSV) file is a delimited text file that uses a comma to separate values. Each line of the file is a data record which consists of one or more fields, separated by commas. The CSV file format is supported by almost all spreadsheets and database management systems, including Excel for example.

CSV download 10.8 GB

JSON

JavaScript Object Notation (JSON) is an open standard file format and data-interchange format that uses human-readable text to store and transmit data objects. Open Contracting Data Standard (OCDS) is an open data standard for public contracting developed by the Open Contracting Partnership.

Other countries

Country
CSV
JSON
NDJSON

Όλα τα Δεδομένα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 50243548

TED

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 905723

Αυστρία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 135204

Βέλγιο

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 106846

Βουλγαρία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 198439

Γαλλία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 2795713

Γερμανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 576932

Γεωργία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 381127

Δανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 52289

Ελβετία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 125240

Ελλάδα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 63819

Εσθονία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 119963

Ηνωμένο Βασίλειο

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 539999

Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 186451

Ιρλανδία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 142129

Ισλανδία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 3116

Ισπανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 2362051

Ιταλία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 14029977

Κροατία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 235556

Κύπρος

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 9924

Λετονία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 160242

Λιθουανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 202287

Λουξεμβούργο

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 10024

Μάλτα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 8949

Νορβηγία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 276538

Ολλανδία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 132878

Ουγγαρία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 216360

Πολωνία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 2943953

Πορτογαλία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 1512424

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 229489

Ρουμανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 21110494

Σερβία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 66475

Σλοβακία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 680978

Σλοβενία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 143278

Σουηδία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 132372

Τσεχική Δημοκρατία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 283031

Φινλανδία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί : 69001

Files are compressed with GZip, which should be supported by your ZIP application.

* Due to the amount of entries and many JSON parser don't support the file size, DIGIWHIST Tender JSON data has also been saved as Newline Delimited JSON.

The structure of entries is outlined in a JSON Schema File.