Λήψη

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Όλα τα Δεδομένα


Δημόσιοι Διαγωνισμοί: 7622000

 

Other countries

Country
Δημόσιοι Διαγωνισμοί
CSV
JSON
 
NDJSON

Data description

Τα αρχεία συμπιέζονται με το GZip, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρμογή ZIP.

* Λόγω του αριθμού εγγραφών και του γεγονότος ότι πολλοί αποκωδικοποιητές JSON δεν υποστηρίζουν το μέγεθος αρχείου, τα δεδομένα DIGIWHIST Δημόσιος Διαγωνισμός JSON έχουν επίσης αποθηκευτεί ως Newline Delimited JSON.

Η δομή των καταχωρίσεων περιγράφεται σε ένα αρχείο JSON Schema.