Λήψη

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλα τα δεδομένα του διαγωνισμού αυτής της πύλης.

Τρέχουσα Πύλη: Όλα τα Δεδομένα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί: 12112413
Digiwhist JSON

Μέγεθος: 10.6 GB

Digiwhist NDJSON

Μέγεθος: 10.6 GB

Digiwhist CSV

Μέγεθος: 2.8 GB

OCDS

Χώρα Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON
Αρμενία 29/7/2019 5.0 kB
Αυστρία 29/7/2019 16.9 MB
Βέλγιο 29/7/2019 40.3 MB
Βουλγαρία 7/8/2019 141.5 MB
Γαλλία 29/7/2019 1005.0 MB
Γερμανία 29/7/2019 216.4 MB
Γεωργία 29/7/2019 111.6 MB
Δανία 29/7/2019 24.0 MB
Ελβετία 29/7/2019 45.9 MB
Ελλάδα 29/7/2019 29.5 MB
Εσθονία 29/7/2019 43.1 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 29/7/2019 219.3 MB
Ιρλανδία 29/7/2019 42.1 MB
Ισλανδία 29/7/2019 634.1 kB
Ισπανία 7/8/2019 177.8 MB
Ιταλία 29/7/2019 81.9 MB
Κροατία 29/7/2019 38.5 MB
Κύπρος 29/7/2019 3.0 MB
Λετονία 29/7/2019 57.7 MB
Λιθουανία 29/7/2019 20.7 MB
Λουξεμβούργο 29/7/2019 3.9 MB
Μάλτα 29/7/2019 1.5 MB
Νορβηγία 29/7/2019 77.4 MB
Ολλανδία 29/7/2019 53.0 MB
Ουγγαρία 29/7/2019 105.8 MB
Πολωνία 30/7/2019 2.4 GB
Πορτογαλία 29/7/2019 304.9 MB
Ρουμανία 29/7/2019 560.0 MB
Σερβία 29/7/2019 94.3 kB
Σλοβακία 29/7/2019 34.3 MB
Σλοβενία 29/7/2019 60.7 MB
Σουηδία 29/7/2019 39.7 MB
Τσεχική Δημοκρατία 29/7/2019 161.3 MB
Φινλανδία 29/7/2019 26.5 MB
Χώρα Δημόσιοι Διαγωνισμοί Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON NDJSON Μέγεθος CSV
Όλα τα Δεδομένα 12112413 10/12/2019 10.6 GB 2.8 GB
Αυστρία 49996 10/12/2019 33.7 MB 10.4 MB
Βέλγιο 86316 10/12/2019 91.0 MB 19.7 MB
Βουλγαρία 141932 10/12/2019 268.4 MB 56.0 MB
Γαλλία 2503164 10/12/2019 1.6 GB 524.7 MB
Γερμανία 394890 10/12/2019 482.3 MB 110.1 MB
Γεωργία 292317 10/12/2019 229.0 MB 55.3 MB
Δανία 41136 10/12/2019 50.9 MB 11.0 MB
Ελβετία 102169 10/12/2019 80.0 MB 20.2 MB
Ελλάδα 52790 10/12/2019 78.6 MB 16.4 MB
Εσθονία 79186 10/12/2019 95.3 MB 18.6 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 385079 10/12/2019 323.2 MB 87.6 MB
Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε 17502 10/12/2019 22.8 MB 4.9 MB
Ιρλανδία 107698 10/12/2019 58.9 MB 15.1 MB
Ισλανδία 2172 10/12/2019 1.1 MB 351.5 kB
Ισπανία 329661 10/12/2019 260.3 MB 87.5 MB
Ιταλία 169993 10/12/2019 182.9 MB 53.7 MB
Κροατία 211292 10/12/2019 140.0 MB 22.9 MB
Κύπρος 7584 10/12/2019 7.3 MB 2.1 MB
Λετονία 117756 10/12/2019 87.4 MB 33.9 MB
Λιθουανία 122567 10/12/2019 51.6 MB 12.0 MB
Λουξεμβούργο 6663 10/12/2019 4.7 MB 1.3 MB
Μάλτα 5350 10/12/2019 2.7 MB 873.3 kB
Νορβηγία 242031 10/12/2019 159.2 MB 36.0 MB
Ολλανδία 109730 10/12/2019 93.3 MB 23.4 MB
Ουγγαρία 171908 10/12/2019 205.2 MB 46.2 MB
Πολωνία 2306633 10/12/2019 3.7 GB 768.8 MB
Πορτογαλία 968106 10/12/2019 445.1 MB 181.8 MB
Ρουμανία 2510646 10/12/2019 943.7 MB 440.3 MB
Σλοβακία 68595 10/12/2019 108.2 MB 15.5 MB
Σλοβενία 114201 10/12/2019 95.3 MB 27.8 MB
Σουηδία 101147 10/12/2019 68.2 MB 22.0 MB
Τσεχική Δημοκρατία 228898 10/12/2019 213.2 MB 51.4 MB
Φινλανδία 51949 10/12/2019 50.6 MB 13.8 MB

Τα αρχεία συμπιέζονται με το GZip, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρμογή ZIP.

* Λόγω του αριθμού εγγραφών και του γεγονότος ότι πολλοί αποκωδικοποιητές JSON δεν υποστηρίζουν το μέγεθος αρχείου, τα δεδομένα DIGIWHIST Δημόσιος Διαγωνισμός JSON έχουν επίσης αποθηκευτεί ως Newline Delimited JSON.

Η δομή των καταχωρίσεων περιγράφεται σε ένα αρχείο JSON Schema.