Λήψη

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλα τα δεδομένα του διαγωνισμού αυτής της πύλης.

Τρέχουσα Πύλη: Όλα τα Δεδομένα

Δημόσιοι Διαγωνισμοί: 11809304
Digiwhist JSON

Μέγεθος: 9.7 GB

Digiwhist NDJSON

Μέγεθος: 9.7 GB

Digiwhist CSV

Μέγεθος: 2.8 GB

OCDS

Χώρα Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON
Αρμενία 19/3/2019 3.6 kB
Αυστρία 19/3/2019 12.3 MB
Βέλγιο 19/3/2019 31.2 MB
Βουλγαρία 19/3/2019 57.4 MB
Γαλλία 19/3/2019 962.5 MB
Γερμανία 19/3/2019 160.5 MB
Γεωργία 19/3/2019 142.3 MB
Δανία 19/3/2019 19.6 MB
Ελβετία 19/3/2019 41.4 MB
Ελλάδα 19/3/2019 21.1 MB
Εσθονία 19/3/2019 44.8 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 19/3/2019 168.9 MB
Ιρλανδία 19/3/2019 39.8 MB
Ισλανδία 19/3/2019 448.8 kB
Ισπανία 19/3/2019 108.8 MB
Ιταλία 19/3/2019 58.4 MB
Κροατία 19/3/2019 35.7 MB
Κύπρος 19/3/2019 2.4 MB
Λετονία 19/3/2019 52.9 MB
Λιθουανία 19/3/2019 21.5 MB
Λουξεμβούργο 19/3/2019 3.0 MB
Μάλτα 19/3/2019 1.4 MB
Νορβηγία 19/3/2019 72.4 MB
Ολλανδία 19/3/2019 46.4 MB
Ουγγαρία 19/3/2019 86.1 MB
Πολωνία 19/3/2019 351.4 MB
Πορτογαλία 19/3/2019 313.1 MB
Ρουμανία 19/3/2019 99.0 MB
Σερβία 19/3/2019 80.7 kB
Σλοβακία 19/3/2019 54.0 MB
Σλοβενία 19/3/2019 42.9 MB
Σουηδία 19/3/2019 31.1 MB
Τσεχική Δημοκρατία 19/3/2019 150.9 MB
Φινλανδία 19/3/2019 20.0 MB
Χώρα Δημόσιοι Διαγωνισμοί Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON NDJSON Μέγεθος CSV
Όλα τα Δεδομένα 11809304 19/3/2019 9.7 GB 2.8 GB
Αυστρία 48921 19/3/2019 30.1 MB 10.3 MB
Βέλγιο 84297 19/3/2019 82.1 MB 19.0 MB
Βουλγαρία 136583 19/3/2019 201.0 MB 35.8 MB
Γαλλία 2433001 19/3/2019 1.5 GB 544.5 MB
Γερμανία 381418 19/3/2019 433.2 MB 108.7 MB
Γεωργία 313125 19/3/2019 239.3 MB 61.9 MB
Δανία 40265 19/3/2019 46.3 MB 10.7 MB
Ελβετία 95160 19/3/2019 68.5 MB 18.9 MB
Ελλάδα 51850 19/3/2019 72.3 MB 15.9 MB
Εσθονία 79005 19/3/2019 88.8 MB 18.5 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 373124 19/3/2019 292.8 MB 86.1 MB
Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε 17109 19/3/2019 21.1 MB 4.8 MB
Ιρλανδία 105344 19/3/2019 51.5 MB 14.8 MB
Ισλανδία 2088 19/3/2019 973.6 kB 338.8 kB
Ισπανία 284815 19/3/2019 219.2 MB 77.4 MB
Ιταλία 165701 19/3/2019 165.4 MB 51.9 MB
Κροατία 200058 19/3/2019 117.8 MB 20.6 MB
Κύπρος 7537 19/3/2019 6.7 MB 2.0 MB
Λετονία 110885 19/3/2019 72.6 MB 31.7 MB
Λιθουανία 122296 19/3/2019 44.3 MB 12.0 MB
Λουξεμβούργο 6409 19/3/2019 4.1 MB 1.3 MB
Μάλτα 5312 19/3/2019 2.4 MB 862.2 kB
Νορβηγία 235978 19/3/2019 139.8 MB 34.9 MB
Ολλανδία 76510 19/3/2019 61.9 MB 16.3 MB
Ουγγαρία 163379 19/3/2019 186.1 MB 44.9 MB
Πολωνία 2300168 19/3/2019 3.5 GB 756.8 MB
Πορτογαλία 891053 19/3/2019 375.6 MB 173.8 MB
Ρουμανία 2503029 19/3/2019 869.3 MB 437.1 MB
Σλοβακία 80710 19/3/2019 94.8 MB 15.2 MB
Σλοβενία 114381 19/3/2019 70.3 MB 20.8 MB
Σουηδία 97667 19/3/2019 59.5 MB 21.1 MB
Τσεχική Δημοκρατία 220798 19/3/2019 182.9 MB 48.4 MB
Φινλανδία 50472 19/3/2019 45.1 MB 13.2 MB

Τα αρχεία συμπιέζονται με το GZip, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρμογή ZIP.

* Λόγω του αριθμού εγγραφών και του γεγονότος ότι πολλοί αποκωδικοποιητές JSON δεν υποστηρίζουν το μέγεθος αρχείου, τα δεδομένα DIGIWHIST Δημόσιος Διαγωνισμός JSON έχουν επίσης αποθηκευτεί ως Newline Delimited JSON.

Η δομή των καταχωρίσεων περιγράφεται σε ένα αρχείο JSON Schema.