Изтегли

На тази страница ще намерите всички данни за търговете от този портал.

Текущ портал: Всички данни

Оферти: 11809304
Digiwhist JSON

размер: 9.7 GB

Digiwhist NDJSON

размер: 9.7 GB

Digiwhist CSV

размер: 2.8 GB

OCDS

Държава Променено размер JSON
Австрия 19.3.2019 12.3 MB
Армения 19.3.2019 3.6 kB
Белгия 19.3.2019 31.2 MB
България 19.3.2019 57.4 MB
Великобритания 19.3.2019 168.9 MB
Германия 19.3.2019 160.5 MB
Грузия 19.3.2019 142.3 MB
Гърция 19.3.2019 21.1 MB
Дания 19.3.2019 19.6 MB
Естония 19.3.2019 44.8 MB
Ирландия 19.3.2019 39.8 MB
Исландия 19.3.2019 448.8 kB
Испания 19.3.2019 108.8 MB
Италия 19.3.2019 58.4 MB
Кипър 19.3.2019 2.4 MB
Латвия 19.3.2019 52.9 MB
Литва 19.3.2019 21.5 MB
Люксембург 19.3.2019 3.0 MB
Малта 19.3.2019 1.4 MB
Нидерландия 19.3.2019 46.4 MB
Норвегия 19.3.2019 72.4 MB
Полша 19.3.2019 351.4 MB
Португалия 19.3.2019 313.1 MB
Румъния 19.3.2019 99.0 MB
Словакия 19.3.2019 54.0 MB
Словения 19.3.2019 42.9 MB
Сърбия 19.3.2019 80.7 kB
Унгария 19.3.2019 86.1 MB
Финландия 19.3.2019 20.0 MB
Франция 19.3.2019 962.5 MB
Хърватия 19.3.2019 35.7 MB
Чехия 19.3.2019 150.9 MB
Швейцария 19.3.2019 41.4 MB
Швеция 19.3.2019 31.1 MB
Държава Оферти Променено размер JSON NDJSON размер CSV
Всички данни 11809304 19.3.2019 9.7 GB 2.8 GB
Австрия 48921 19.3.2019 30.1 MB 10.3 MB
Белгия 84297 19.3.2019 82.1 MB 19.0 MB
България 136583 19.3.2019 201.0 MB 35.8 MB
Великобритания 373124 19.3.2019 292.8 MB 86.1 MB
Германия 381418 19.3.2019 433.2 MB 108.7 MB
Грузия 313125 19.3.2019 239.3 MB 61.9 MB
Гърция 51850 19.3.2019 72.3 MB 15.9 MB
Дания 40265 19.3.2019 46.3 MB 10.7 MB
Естония 79005 19.3.2019 88.8 MB 18.5 MB
Институции на Европейския съюз 17109 19.3.2019 21.1 MB 4.8 MB
Ирландия 105344 19.3.2019 51.5 MB 14.8 MB
Исландия 2088 19.3.2019 973.6 kB 338.8 kB
Испания 284815 19.3.2019 219.2 MB 77.4 MB
Италия 165701 19.3.2019 165.4 MB 51.9 MB
Кипър 7537 19.3.2019 6.7 MB 2.0 MB
Латвия 110885 19.3.2019 72.6 MB 31.7 MB
Литва 122296 19.3.2019 44.3 MB 12.0 MB
Люксембург 6409 19.3.2019 4.1 MB 1.3 MB
Малта 5312 19.3.2019 2.4 MB 862.2 kB
Нидерландия 76510 19.3.2019 61.9 MB 16.3 MB
Норвегия 235978 19.3.2019 139.8 MB 34.9 MB
Полша 2300168 19.3.2019 3.5 GB 756.8 MB
Португалия 891053 19.3.2019 375.6 MB 173.8 MB
Румъния 2503029 19.3.2019 869.3 MB 437.1 MB
Словакия 80710 19.3.2019 94.8 MB 15.2 MB
Словения 114381 19.3.2019 70.3 MB 20.8 MB
Унгария 163379 19.3.2019 186.1 MB 44.9 MB
Финландия 50472 19.3.2019 45.1 MB 13.2 MB
Франция 2433001 19.3.2019 1.5 GB 544.5 MB
Хърватия 200058 19.3.2019 117.8 MB 20.6 MB
Чехия 220798 19.3.2019 182.9 MB 48.4 MB
Швейцария 95160 19.3.2019 68.5 MB 18.9 MB
Швеция 97667 19.3.2019 59.5 MB 21.1 MB

Файловете са компресирани с GZip което трябва да бъде поддържано от вашето ZIP приложение.

* Поради броя на вписванията и много JSON анализатори не поддържат размера на файла, DIGIWHIST Tender JSON данните са също запазени като Newline Delimited JSON

Структурата на вписванията очертана в JSON Schema файл.