Изтегли

На тази страница ще намерите всички данни за търговете от този портал.

Текущ портал: Всички данни

Оферти: 8641023
Digiwhist JSON

размер: 8.4 GB

Digiwhist NDJSON

размер: 8.4 GB

Digiwhist CSV

размер: 2.2 GB

OCDS

Държава Променено размер JSON
Австрия 04.10.2018 12.3 MB
Армения 04.10.2018 3.6 kB
Белгия 04.10.2018 31.2 MB
България 04.10.2018 57.4 MB
Великобритания 04.10.2018 168.9 MB
Германия 04.10.2018 160.5 MB
Грузия 04.10.2018 142.3 MB
Гърция 04.10.2018 21.1 MB
Дания 04.10.2018 19.6 MB
Естония 04.10.2018 44.8 MB
Ирландия 04.10.2018 39.8 MB
Исландия 04.10.2018 448.8 kB
Испания 04.10.2018 108.8 MB
Италия 04.10.2018 58.4 MB
Кипър 04.10.2018 2.4 MB
Латвия 04.10.2018 52.9 MB
Литва 04.10.2018 21.5 MB
Люксембург 04.10.2018 3.0 MB
Малта 04.10.2018 1.4 MB
Нидерландия 04.10.2018 46.4 MB
Норвегия 04.10.2018 72.4 MB
Полша 04.10.2018 351.4 MB
Португалия 04.10.2018 313.1 MB
Румъния 04.10.2018 99.0 MB
Словакия 04.10.2018 54.0 MB
Словения 04.10.2018 42.9 MB
Сърбия 04.10.2018 80.7 kB
Унгария 04.10.2018 86.1 MB
Финландия 04.10.2018 20.0 MB
Франция 04.10.2018 962.5 MB
Хърватия 04.10.2018 35.7 MB
Чехия 04.10.2018 150.9 MB
Швейцария 04.10.2018 41.4 MB
Швеция 04.10.2018 31.1 MB
Държава Оферти Променено размер JSON NDJSON размер CSV
Всички данни 8641023 02.10.2018 8.4 GB 2.2 GB
Австрия 27209 02.10.2018 19.8 MB 6.5 MB
Белгия 54313 02.10.2018 63.6 MB 13.4 MB
България 113982 02.10.2018 169.3 MB 29.1 MB
Великобритания 258708 02.10.2018 224.9 MB 61.2 MB
Германия 225343 02.10.2018 314.4 MB 72.3 MB
Грузия 298374 02.10.2018 225.2 MB 61.1 MB
Гърция 28255 02.10.2018 54.5 MB 10.2 MB
Дания 27718 02.10.2018 37.2 MB 7.6 MB
Естония 74952 02.10.2018 86.1 MB 17.8 MB
Институции на Европейския съюз 15310 02.10.2018 18.4 MB 4.1 MB
Ирландия 94477 02.10.2018 47.4 MB 13.4 MB
Исландия 1168 02.10.2018 631.5 kB 210.1 kB
Испания 153896 02.10.2018 131.1 MB 46.0 MB
Италия 91796 02.10.2018 118.4 MB 33.9 MB
Кипър 4720 02.10.2018 5.1 MB 1.4 MB
Латвия 100244 02.10.2018 63.9 MB 28.1 MB
Литва 115562 02.10.2018 42.3 MB 10.1 MB
Люксембург 3584 02.10.2018 2.8 MB 811.6 kB
Малта 4119 02.10.2018 1.9 MB 714.6 kB
Нидерландия 77866 02.10.2018 68.3 MB 17.0 MB
Норвегия 215768 02.10.2018 131.3 MB 32.2 MB
Полша 1773251 02.10.2018 2.9 GB 632.3 MB
Португалия 853100 02.10.2018 355.3 MB 166.5 MB
Румъния 104767 02.10.2018 127.3 MB 28.6 MB
Словакия 73024 02.10.2018 88.7 MB 13.9 MB
Словения 181738 02.10.2018 99.9 MB 28.3 MB
Унгария 144858 02.10.2018 157.8 MB 38.1 MB
Финландия 32590 02.10.2018 33.8 MB 8.8 MB
Франция 2099454 02.10.2018 1.3 GB 470.0 MB
Хърватия 190766 02.10.2018 115.4 MB 19.0 MB
Чехия 194964 02.10.2018 164.2 MB 43.2 MB
Швейцария 84045 02.10.2018 61.3 MB 17.2 MB
Швеция 67659 02.10.2018 42.9 MB 14.5 MB

Файловете са компресирани с GZip което трябва да бъде поддържано от вашето ZIP приложение.

* Поради броя на вписванията и много JSON анализатори не поддържат размера на файла, DIGIWHIST Tender JSON данните са също запазени като Newline Delimited JSON

Структурата на вписванията очертана в JSON Schema файл.