Изтегли

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Всички данни


Оферти: 7622000

 

Other countries

Country
Оферти
CSV
JSON
 
NDJSON

Институции на Европейския съюз

18303

Data description

Файловете са компресирани с GZip което трябва да бъде поддържано от вашето ZIP приложение.

* Поради броя на вписванията и много JSON анализатори не поддържат размера на файла, DIGIWHIST Tender JSON данните са също запазени като Newline Delimited JSON

Структурата на вписванията очертана в JSON Schema файл.