Изтегли

На тази страница ще намерите всички данни за търговете от този портал.

Текущ портал: Всички данни

Оферти: 12112413
Digiwhist JSON

размер: 10.6 GB

Digiwhist NDJSON

размер: 10.6 GB

Digiwhist CSV

размер: 2.8 GB

OCDS

Държава Променено размер JSON
Австрия 29.7.2019 16.9 MB
Армения 29.7.2019 5.0 kB
Белгия 29.7.2019 40.3 MB
България 07.8.2019 141.5 MB
Великобритания 29.7.2019 219.3 MB
Германия 29.7.2019 216.4 MB
Грузия 29.7.2019 111.6 MB
Гърция 29.7.2019 29.5 MB
Дания 29.7.2019 24.0 MB
Естония 29.7.2019 43.1 MB
Ирландия 29.7.2019 42.1 MB
Исландия 29.7.2019 634.1 kB
Испания 07.8.2019 177.8 MB
Италия 29.7.2019 81.9 MB
Кипър 29.7.2019 3.0 MB
Латвия 29.7.2019 57.7 MB
Литва 29.7.2019 20.7 MB
Люксембург 29.7.2019 3.9 MB
Малта 29.7.2019 1.5 MB
Нидерландия 29.7.2019 53.0 MB
Норвегия 29.7.2019 77.4 MB
Полша 30.7.2019 2.4 GB
Португалия 29.7.2019 304.9 MB
Румъния 29.7.2019 560.0 MB
Словакия 29.7.2019 34.3 MB
Словения 29.7.2019 60.7 MB
Сърбия 29.7.2019 94.3 kB
Унгария 29.7.2019 105.8 MB
Финландия 29.7.2019 26.5 MB
Франция 29.7.2019 1005.0 MB
Хърватия 29.7.2019 38.5 MB
Чехия 29.7.2019 161.3 MB
Швейцария 29.7.2019 45.9 MB
Швеция 29.7.2019 39.7 MB
Държава Оферти Променено размер JSON NDJSON размер CSV
Всички данни 12112413 10.12.2019 10.6 GB 2.8 GB
Австрия 49996 10.12.2019 33.7 MB 10.4 MB
Белгия 86316 10.12.2019 91.0 MB 19.7 MB
България 141932 10.12.2019 268.4 MB 56.0 MB
Великобритания 385079 10.12.2019 323.2 MB 87.6 MB
Германия 394890 10.12.2019 482.3 MB 110.1 MB
Грузия 292317 10.12.2019 229.0 MB 55.3 MB
Гърция 52790 10.12.2019 78.6 MB 16.4 MB
Дания 41136 10.12.2019 50.9 MB 11.0 MB
Естония 79186 10.12.2019 95.3 MB 18.6 MB
Институции на Европейския съюз 17502 10.12.2019 22.8 MB 4.9 MB
Ирландия 107698 10.12.2019 58.9 MB 15.1 MB
Исландия 2172 10.12.2019 1.1 MB 351.5 kB
Испания 329661 10.12.2019 260.3 MB 87.5 MB
Италия 169993 10.12.2019 182.9 MB 53.7 MB
Кипър 7584 10.12.2019 7.3 MB 2.1 MB
Латвия 117756 10.12.2019 87.4 MB 33.9 MB
Литва 122567 10.12.2019 51.6 MB 12.0 MB
Люксембург 6663 10.12.2019 4.7 MB 1.3 MB
Малта 5350 10.12.2019 2.7 MB 873.3 kB
Нидерландия 109730 10.12.2019 93.3 MB 23.4 MB
Норвегия 242031 10.12.2019 159.2 MB 36.0 MB
Полша 2306633 10.12.2019 3.7 GB 768.8 MB
Португалия 968106 10.12.2019 445.1 MB 181.8 MB
Румъния 2510646 10.12.2019 943.7 MB 440.3 MB
Словакия 68595 10.12.2019 108.2 MB 15.5 MB
Словения 114201 10.12.2019 95.3 MB 27.8 MB
Унгария 171908 10.12.2019 205.2 MB 46.2 MB
Финландия 51949 10.12.2019 50.6 MB 13.8 MB
Франция 2503164 10.12.2019 1.6 GB 524.7 MB
Хърватия 211292 10.12.2019 140.0 MB 22.9 MB
Чехия 228898 10.12.2019 213.2 MB 51.4 MB
Швейцария 102169 10.12.2019 80.0 MB 20.2 MB
Швеция 101147 10.12.2019 68.2 MB 22.0 MB

Файловете са компресирани с GZip което трябва да бъде поддържано от вашето ZIP приложение.

* Поради броя на вписванията и много JSON анализатори не поддържат размера на файла, DIGIWHIST Tender JSON данните са също запазени като Newline Delimited JSON

Структурата на вписванията очертана в JSON Schema файл.