Research and development services and related consultancy services (CPV 73)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019
Sector Overview

Research and experimental development services € 121.8 Million

Research and development services and related consultancy services € 143.5 Million

Average Good Procurement Score over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Average Good Procurement Score per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 Average Score Design and execution of research and development Research and development services and related consultancy services Research and experimental development services Research and development consultancy services Research and Development services on security and defence materials
Sector over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0
Procedure Type
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Nr. of Tenders Design Contest Inovation Partnership Outright Award Negotiated Negotiated With Publication Competitive Dialog Negotiated Without Publication Restricted Approaching Bidders Open
Main Suppliers
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 Nr. of Tenders Jihočeská univerzita v Českých Budívajících Fakulta rybářství a ochrany vod Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VOP - 026 Šternberk, s.p. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (dále jen VÚGTK, v.v.i.) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Main Buyers
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Nr. of Tenders Česká republika - Ministerstvo obrany Česká republika - Ministerstvo obrany Česká republika - Ministerstvo vnitra Česká republika - Ministerstvo zemědělství Česká republika - Ministerstvo vnitra Česká republika – Ministerstvo obrany Česká republika - Ministerstvo obrany Česká republika – Ministerstvo vnitra ČR – Technologická agentura České republiky ČR - Technologická agentura České republiky
Buyers by Region
Loading…
No data

Tenders: 907

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier
Nákup výzkumně-vývojových a konstrukčních služeb pro inovaci automatických kotlů na OZE
Výzkumné služby v rámci připravovaného projektu inovačních voucherů v oblasti stavebnictví
Výběrové řízení na dodávku zkušebního zařízení pro statické zkoušky s rozsahem síly 50kN
Výzkum a vývoj pro inovační vouchery
Thyristor modul a nový řídící systém pro vývoj forenzní metalizační technologie
Návrh řešení robotického manipulačního systému včetně funkčního modelu
Výběrové řízení na dodávku ultramikrotomu vhodného pro přípravu povrchů polymerních materiálů pro AFM mikroskopii
Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek
VEČERNÍK – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur

Page: 1 of 91 - Entries: 907

Entries per Page