Visualization

Click to Select

Tenders: 271,831

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2020 - 2024
Lot 2
€ 225,333
Lot 3
€ 214,437
Lot 4
€ 136,783
Městys Dolní Cerekev, okres Jihlava, veřejný vodovod, posílení vodního zdroje, intenzifikace úpravny vody
€ 520,955
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik XI
Lot 1
€ 2,672
Lot 2
€ 10,125
Lot 3
€ 3,237
Lot 4
€ 24,679
Lot 5
€ 4,255
Lot 6
€ 11,876
Lot 7
€ 7,472
Regenerace sídliště Kamenec - III. etapa
€ 440,823
Londýnská 16/537 - rekonstrukce prostoru jeslí v 1. PP, 1. NP - 3. NP
€ 1.1 Million
Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy
€ 1.3 Million
Rekonstrukce objektu Karlovo nám. 7 pro potřeby policie ČR
€ 1.0 Million
Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
€ 3.4 Million
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - III. etapa - I. část - Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1
€ 411,707
I. etapa a II. etapa - Vodovod Oblesky - Vyšní Lhoty
€ 310,959

Page: 1 of 27,184 - Entries: 271,831

Entries per Page