Rinkos tyrimas

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019
Sektoriaus apžvalga

Statybos darbai € 59.0 Bilijonų

Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai € 4.7 Bilijonų

Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos € 4.2 Bilijonų

Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai € 9.6 Bilijonų

IT paslaugos € 4.3 Bilijonų

Pramoninės mašinos € 2.4 Bilijonų

Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai € 17.7 Bilijonų

Remonto ir priežiūros paslaugos € 6.5 Bilijonų

Vidutinis gero viešojo pirkimo balas per laiką
Vidutinis balas 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Metai 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Vidutinis gero viešojo pirkimo balas sektoriuje
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Vidutinis balas [35 kiti sektoriai su mažiau nei 69.16] Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos Finansinės ir draudimo paslaugos Nekilnojamojo turto paslaugos Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos Švietimo ir mokymo paslaugos Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos Pašto ir telekomunikacijų paslaugos
Paraiškos per laiką
Paraiškų nr. 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Metai 0 0 5000 5000 10000 10000 15000 15000 20000 20000 25000 25000 30000 30000
Procedūros tipas
0 0 10000 10000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 60000 60000 70000 70000 80000 80000 90000 90000 100000 100000 Paraiškų nr. Inovation Partnership Dps Purchase Competitive Dialog Design Contest Outright Award Negotiated With Publication Negotiated Restricted Negotiated Without Publication Approaching Bidders Open
Pagrindiniai tiekėjai
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400 2,400 Paraiškų nr. Porr a.s. AutoCont CZ a.s. OHL ŽS, a.s. Metrostav a.s. Skanska a.s. C SYSTEM CZ a.s. COLAS CZ, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. EUROVIA CS, a.s. STRABAG a.s.
Pagrindiniai pirkėjia
0 0 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 7,000 Paraiškų nr. Západočeská univerzita v Plzni Česká republika - Ministerstvo obrany Masarykova univerzita Česká republika - Ministerstvo zemědělství Česká republika-Státní pozemkový úřad Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika - Ministerstvo vnitra Lesy České republiky, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Apimtis (€ ) pagal regioną
Laukiama...
Nerasta duomenų

Sektoriai: 45

Sektoriaus profilis CPV Pavadinimas Paraiškos nr. Paraiškų kiekis (€ )
45 Statybos darbai 69,845 € 59.0 Bilijonų
77 Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos 11,996 € 2.3 Bilijonų
33 Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai 11,237 € 4.7 Bilijonų
71 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos 11,170 € 4.2 Bilijonų
34 Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai 10,282 € 9.6 Bilijonų
30 Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus 8,220 € 1.6 Bilijonų
38 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) 7,575 € 1.1 Bilijonų
72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos 7,526 € 4.3 Bilijonų
79 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos 6,087 € 1.9 Bilijonų
42 Pramoninės mašinos 5,996 € 2.4 Bilijonų
48 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos 4,786 € 1.7 Bilijonų
39 Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai 4,579 € 639.6 Milijonų
09 Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai 4,522 € 17.7 Bilijonų
90 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos 4,418 € 2.7 Bilijonų
50 Remonto ir priežiūros paslaugos 4,150 € 6.5 Bilijonų
66 Finansinės ir draudimo paslaugos 3,020 € 2.5 Bilijonų
32 Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga 3,013 € 1.2 Bilijonų
64 Pašto ir telekomunikacijų paslaugos 2,996 € 1.6 Bilijonų
44 Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus) 2,638 € 1.4 Bilijonų
31 Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas 2,257 € 1.8 Bilijonų
80 Švietimo ir mokymo paslaugos 2,053 € 321.3 Milijonų
85 Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos 1,385 € 522.3 Milijonų
73 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos 967 € 293.3 Milijonų
60 Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą) 957 € 2.3 Bilijonų
98 Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos 820 € 424.8 Milijonų
16 Žemės ūkio mašinos 792 € 107.6 Milijonų
15 Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai 769 € 119.5 Milijonų
18 Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai 766 € 263.7 Milijonų
24 Chemijos produktai 692 € 551.6 Milijonų
92 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos 690 € 122.3 Milijonų
35 Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai 689 € 659.9 Milijonų
43 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai 663 € 288.0 Milijonų
22 Spaudiniai ir susiję produktai 656 € 183.0 Milijonų
37 Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai 619 € 50.4 Milijonų
55 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos 533 € 265.4 Milijonų
70 Nekilnojamojo turto paslaugos 443 € 364.8 Milijonų
14 Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai 409 € 236.5 Milijonų
51 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) 326 € 281.0 Milijonų
75 Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos 300 € 100.8 Milijonų
63 Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos 292 € 1.0 Bilijonų
65 Komunalinės paslaugos 227 € 188.6 Milijonų
03 Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai 220 € 64.0 Milijonų
76 Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone 178 € 728.2 Milijonų
19 Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys 142 € 23.5 Milijonų
41 Surinktas ir išvalytas 36 € 15.6 Milijonų