Rinkos tyrimas

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019
Sektoriaus apžvalga

Statybos darbai € 56.3 Bilijonų

Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos € 4.3 Bilijonų

Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai € 4.5 Bilijonų

Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai € 9.0 Bilijonų

IT paslaugos € 4.2 Bilijonų

Pramoninės mašinos € 2.3 Bilijonų

Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai € 17.5 Bilijonų

Remonto ir priežiūros paslaugos € 6.3 Bilijonų

Finansinės ir draudimo paslaugos € 2.5 Bilijonų

Vidutinis gero viešojo pirkimo balas per laiką
Vidutinis balas 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Metai 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Vidutinis gero viešojo pirkimo balas sektoriuje
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Vidutinis balas [35 kiti sektoriai su mažiau nei 58.76] Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos Švietimo ir mokymo paslaugos Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai Pašto ir telekomunikacijų paslaugos
Paraiškos per laiką
Paraiškų nr. 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Metai 0 0 5000 5000 10000 10000 15000 15000 20000 20000 25000 25000 30000 30000
Procedūros tipas
0 0 10000 10000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 60000 60000 70000 70000 80000 80000 90000 90000 100000 100000 Paraiškų nr. Inovation Partnership Dps Purchase Competitive Dialog Design Contest Outright Award Negotiated With Publication Restricted Negotiated Negotiated Without Publication Approaching Bidders Open
Pagrindiniai tiekėjai
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 Paraiškų nr. AutoCont CZ a.s. M-SILNICE a.s. OHL ŽS, a.s. Metrostav a.s. Skanska a.s. C SYSTEM CZ a.s. COLAS CZ, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. EUROVIA CS, a.s. STRABAG a.s.
Pagrindiniai pirkėjia
0 0 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 7,000 Paraiškų nr. Česká republika – Ministerstvo vnitra Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hlavní město Praha Západočeská univerzita v Plzni Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika - Ministerstvo vnitra Lesy České republiky, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Apimtis (€ ) pagal regioną
Laukiama...
Nerasta duomenų

Sektoriai: 45

Sektoriaus profilis CPV Pavadinimas Paraiškos nr. Paraiškų kiekis (€ )
45 Statybos darbai 67,026 € 56.3 Bilijonų
77 Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos 11,926 € 2.3 Bilijonų
71 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos 10,765 € 4.3 Bilijonų
33 Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai 10,546 € 4.5 Bilijonų
34 Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai 9,804 € 9.0 Bilijonų
30 Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus 7,896 € 1.5 Bilijonų
72 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos 7,310 € 4.2 Bilijonų
38 Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius) 7,194 € 1.1 Bilijonų
79 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos 5,913 € 1.9 Bilijonų
42 Pramoninės mašinos 5,788 € 2.3 Bilijonų
48 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos 4,561 € 1.7 Bilijonų
09 Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai 4,329 € 17.5 Bilijonų
39 Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai 4,294 € 624.8 Milijonų
90 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos 4,240 € 2.6 Bilijonų
50 Remonto ir priežiūros paslaugos 3,964 € 6.3 Bilijonų
66 Finansinės ir draudimo paslaugos 2,975 € 2.5 Bilijonų
32 Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga 2,849 € 1.1 Bilijonų
64 Pašto ir telekomunikacijų paslaugos 2,804 € 1.5 Bilijonų
44 Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus) 2,507 € 1.4 Bilijonų
31 Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas 2,131 € 1.7 Bilijonų
80 Švietimo ir mokymo paslaugos 2,024 € 357.1 Milijonų
85 Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos 1,371 € 521.0 Milijonų
73 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos 907 € 282.2 Milijonų
60 Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą) 882 € 2.2 Bilijonų
98 Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos 803 € 411.3 Milijonų
16 Žemės ūkio mašinos 764 € 104.9 Milijonų
15 Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai 750 € 118.5 Milijonų
18 Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai 720 € 262.9 Milijonų
24 Chemijos produktai 666 € 541.3 Milijonų
92 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos 658 € 119.1 Milijonų
22 Spaudiniai ir susiję produktai 648 € 183.4 Milijonų
43 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai 644 € 341.6 Milijonų
35 Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai 637 € 631.2 Milijonų
37 Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai 596 € 46.8 Milijonų
55 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos 519 € 260.9 Milijonų
70 Nekilnojamojo turto paslaugos 432 € 361.3 Milijonų
14 Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai 399 € 237.0 Milijonų
51 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) 296 € 276.4 Milijonų
75 Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos 296 € 107.3 Milijonų
63 Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos 271 € 1.0 Bilijonų
65 Komunalinės paslaugos 223 € 188.3 Milijonų
03 Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai 213 € 56.6 Milijonų
76 Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone 175 € 725.1 Milijonų
19 Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys 125 € 22.9 Milijonų
41 Surinktas ir išvalytas 36 € 15.6 Milijonų