Indicatori de integritate

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Scor compozit

Ajustați ponderile

Scorul mediu al Indicatori de integritate
79.4
Contract cu un singur ofertant Contract cu unsingur ofertant Publicarea cererilor de oferte Publicarea cererilorde oferte Tip de procedură Tip de procedură Durata perioadei de anunț Durata perioadei deanunț Durata perioadei de evaluare și decizie Durata perioadei deevaluare și decizie Companie nouă Companie nouă Paradis fiscal Paradis fiscal
Scor Mediu al Indicatori de integritate De-a lungul timpului
Scor Mediu 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 An 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Scor Mediu al Indicatori de integritate Pe sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Scor Mediu [35 alte sectoare cu mai puțin de 82.94] Servicii de învăţământ şi formare profesională Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă şi accesorii Alte servicii comunitare, sociale şi personale Servicii financiare şi de asigurare Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale Utilaje agricole Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Indicatori de integritate În intervalul de scor de-a lungul timpului
Procentajul mediu al licitațiilor 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 An 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
Indicatori de integritate În intervalul de scor pe Sector
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 Procentajul mediu al licitațiilor [34 alte sectoare cu mai puțin de 5.6%] Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe Produse chimice Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă Pachete software şi sisteme informatice Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

Principalii ofertanți aflați în intervalul de scor
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 Numărul de licitații M Computers s.r.o. BioTech a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. Bohemia Asfalt, s.r.o. VWR International s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s. Alliance Healthcare s.r.o. AutoCont CZ a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Principalele autorități contractante aflate în intervalul de scor
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 Numărul de licitații Technická univerzita v Liberci Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika – Ministerstvo vnitra Česká republika - Ministerstvo vnitra Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Západočeská univerzita v Plzni Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Licitații: 7,094

Coloane

Click aici pentru a selecta

Link către licitație Titlu Autoritate contractantă Furnizor Indicator de integritate
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I.část - CPS3 Klaricova
Indicator de integritate
Dodatečné služby k POS na sondách Lo-23 a Lo-32
Indicator de integritate
Solární ohřev TUV s přitápěním
Indicator de integritate
Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu
Indicator de integritate
Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi
Indicator de integritate
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek
Indicator de integritate
Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů
Indicator de integritate
Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách
Indicator de integritate
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa
Indicator de integritate
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)“
Indicator de integritate

Pagina 1 din 710 - înregistrări: 7,094

Înregistrări pe pagină