Usaldusväärsuse näitajad

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Liitväärtus

Kohanda osakaalu

Usaldusväärsuse näitajad keskmine tulemus
79.4
Ühe pakkujaga leping Ühe pakkujaga leping Hanketeate avaldamine Hanketeateavaldamine Menetluse liik Menetluse liik Avaldamisaja pikkus Avaldamisaja pikkus Otsustusaja pikkus Otsustusaja pikkus Uus ettevõtja Uus ettevõtja Maksuparadiis Maksuparadiis
Keskmine tulemus Usaldusväärsuse näitajad aja jooksul
Keskmine tulemus 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Aasta 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Keskmine tulemus Usaldusväärsuse näitajad valdkonna kohta
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Keskmine tulemus [35 muud valdkonnad vähema kui 82.94 -ga ] Haridus- ja koolitusteenused Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused Muusikariistad, spordikaubad, mängud, mänguasjad, käsitöö- ja kunstitarbed ning -tarvikud Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused Finantsvahendus- ja kindlustusteenused Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused Põllutöömasinad Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Usaldusväärsuse näitajad tulemuste ulatuses läbi aja
Hangete keskmine % 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Aasta 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
Usaldusväärsuse näitajad tulemuste ulatuses valdkonna kohta
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 Hangete keskmine % [34 muud valdkonnad vähema kui 5.6% -ga ] Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed Keemiatooted Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused Tarkvarapaketid ja infosüsteemid Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

Peamised tarnijad tulemuste ulatuses
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 Hangete arv M Computers s.r.o. BioTech a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. Bohemia Asfalt, s.r.o. VWR International s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s. Alliance Healthcare s.r.o. AutoCont CZ a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Peamised hankijad tulemuste ulatuses
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 Hangete arv Technická univerzita v Liberci Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika – Ministerstvo vnitra Česká republika - Ministerstvo vnitra Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Západočeská univerzita v Plzni Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Hanked: 7,094

Veerud

Valimiseks vajuta

Hanke link Nimi Hankija Tarnija Usaldusväärsuse näitaja
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I.část - CPS3 Klaricova
Usaldusväärsuse näitaja
Dodatečné služby k POS na sondách Lo-23 a Lo-32
Usaldusväärsuse näitaja
Solární ohřev TUV s přitápěním
Usaldusväärsuse näitaja
Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu
Usaldusväärsuse näitaja
Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi
Usaldusväärsuse näitaja
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek
Usaldusväärsuse näitaja
Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů
Usaldusväärsuse näitaja
Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách
Usaldusväärsuse näitaja
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa
Usaldusväärsuse näitaja
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)“
Usaldusväärsuse näitaja

Lehekülg: 1710-st - Kandeid: 7,094

Kandeid lehekülje kohta