Δείκτες Ακεραιότητας

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Σύνθετη Βαθμολογία

Ρυθμίστε τα Βάρη

Μέση βαθμολογία του Δείκτες Ακεραιότητας
79.4
Σύμβαση με έναν μόνο προσφοροδότη Σύμβαση με έναν μόνοπροσφοροδότη Δημοσίευσης Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού ΔημοσίευσηςΠροκήρυξης ΔημόσιουΔιαγωνισμού Τύπος Διαδικασίας Τύπος Διαδικασίας Διάρκεια περιόδου γνωστοποίησης Διάρκεια περιόδουγνωστοποίησης Διάρκεια της περιόδου απόφασης Διάρκεια τηςπεριόδου απόφασης Νέα εταιρεία Νέα εταιρεία Φορολογικός Παράδεισος ΦορολογικόςΠαράδεισος
Μέσος όρος βαθμολογίας του/της/των Δείκτες Ακεραιότητας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσος όρος βαθμολογίας 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Έτος 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Μέσος όρος βαθμολογίας του/της/των Δείκτες Ακεραιότητας ανά Τομέα
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Μέσος όρος βαθμολογίας [35 άλλοι τομείς με λιγότερο από 82.94] Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης Γεωργικά μηχανήματα Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Δείκτες Ακεραιότητας σε Εύρος Βαθμολογίας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσο ποσοστό% των προσφορών 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Έτος 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
Δείκτες Ακεραιότητας σε Εύρος Βαθμολογίας ανά Τομέα
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 Μέσο ποσοστό% των προσφορών [34 άλλοι τομείς με λιγότερο από 5.6%] Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός Χημικά προϊόντα Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

Κύριοι Προμηθευτές στο Εύρος Βαθμολογίας
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 Αριθμός Προσφορών M Computers s.r.o. BioTech a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. Bohemia Asfalt, s.r.o. VWR International s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s. Alliance Healthcare s.r.o. AutoCont CZ a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Κύριοι Αγοραστές στο Εύρος Βαθμολογίας
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 Αριθμός Προσφορών Technická univerzita v Liberci Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika – Ministerstvo vnitra Česká republika - Ministerstvo vnitra Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Západočeská univerzita v Plzni Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Διαγωνισμοί: 7,094

Στήλες

Κάντε κλικ για να επιλέξετε

Σύνδεσμος Διαγωνισμού Τίτλος Αγοραστής Προμηθευτής Δείκτης Ακεραιότητας
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I.část - CPS3 Klaricova
Δείκτης Ακεραιότητας
Dodatečné služby k POS na sondách Lo-23 a Lo-32
Δείκτης Ακεραιότητας
Solární ohřev TUV s přitápěním
Δείκτης Ακεραιότητας
Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu
Δείκτης Ακεραιότητας
Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi
Δείκτης Ακεραιότητας
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek
Δείκτης Ακεραιότητας
Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů
Δείκτης Ακεραιότητας
Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách
Δείκτης Ακεραιότητας
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa
Δείκτης Ακεραιότητας
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)“
Δείκτης Ακεραιότητας

Σελίδα: 1 από 710 - Καταχωρήσεις: 7,094

Καταχωρήσεις ανά σελίδα