Integrity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
79.4
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 82.94] Education and training services Clothing, footwear, luggage articles and accessories Architectural, construction, engineering and inspection services Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Other community, social and personal services Financial and insurance services Transport equipment and auxiliary products to transportation Administration, defence and social security services Agricultural machinery Food, beverages, tobacco and related products
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 Average % of Tenders [34 other sectors with less than 5.6%] Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Chemical products Mining, basic metals and related products Research and development services and related consultancy services Software package and information systems Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Health and social work services Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Main Suppliers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 Nr. of Tenders M Computers s.r.o. BioTech a.s. HOSPIMED, spol. s r.o. Bohemia Asfalt, s.r.o. VWR International s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s. Alliance Healthcare s.r.o. AutoCont CZ a.s. C SYSTEM CZ a.s.
Main Buyers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 Nr. of Tenders Technická univerzita v Liberci Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká republika – Ministerstvo vnitra Česká republika - Ministerstvo vnitra Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Západočeská univerzita v Plzni Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

Tenders: 7,094

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I.část - CPS3 Klaricova
Integrity Indicator
Dodatečné služby k POS na sondách Lo-23 a Lo-32
Integrity Indicator
Solární ohřev TUV s přitápěním
Integrity Indicator
Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu
Integrity Indicator
Ochrana obojživelníků v souvislosti s nově se šířícími infekčními nemocemi
Integrity Indicator
Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem během mechanických zkoušek
Integrity Indicator
Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách pro ochranu stanovišť nebo druhů
Integrity Indicator
Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách
Integrity Indicator
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část - CPS3 Klaricova – III. etapa
Integrity Indicator
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV)“
Integrity Indicator

Page: 1 of 710 - Entries: 7,094

Entries per Page