Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Σύνθετη Βαθμολογία

Ρυθμίστε τα Βάρη

Μέση βαθμολογία του Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας
28.95
Από κοινού ή κεντρική προμήθεια Από κοινού ήκεντρική προμήθεια Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός Ηλεκτρονικόςπλειστηριασμός Χρήση των συμφωνιών-πλαισίων Χρήση τωνσυμφωνιών-πλαισίων Χρήση του πλαισίου ΠΟΕ Χρήση του πλαισίουΠΟΕ Τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα Αγγλικά ως ξένηγλώσσα Διαφορές μεταξύ προκήρυξης διαγωνισμού και γνωστοποιήσεων ανάθεσης σύμβασης Διαφορές μεταξύπροκήρυξηςδιαγωνισμού καιγνωστοποιήσεωνανάθεσης σύμβασης
Μέσος όρος βαθμολογίας του/της/των Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσος όρος βαθμολογίας 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Έτος 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30
Μέσος όρος βαθμολογίας του/της/των Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας ανά Τομέα
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 Μέσος όρος βαθμολογίας [35 άλλοι τομείς με λιγότερο από 29.9] Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα Χημικά προϊόντα Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας σε Εύρος Βαθμολογίας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσο ποσοστό% των προσφορών 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Έτος 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας σε Εύρος Βαθμολογίας ανά Τομέα
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Μέσο ποσοστό% των προσφορών [35 άλλοι τομείς με λιγότερο από 90.92%] Γεωργικά μηχανήματα Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης Μηχανήματα για εξοπλισμό ορυχείων, λατομείων, κατασκευών Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) Συλλογή και καθαρισμός νερού Κατασκευαστικές εργασίες Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

Κύριοι Προμηθευτές στο Εύρος Βαθμολογίας
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 Αριθμός Προσφορών Porr a.s. AutoCont CZ a.s. OHL ŽS, a.s. Metrostav a.s. Skanska a.s. C SYSTEM CZ a.s. COLAS CZ, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. EUROVIA CS, a.s. STRABAG a.s.
Κύριοι Αγοραστές στο Εύρος Βαθμολογίας
0 0 500 500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000 5,000 5,500 5,500 6,000 6,000 Αριθμός Προσφορών Česká republika - Ministerstvo obrany Masarykova univerzita Česká republika - Ministerstvo vnitra Západočeská univerzita v Plzni Česká republika - Ministerstvo zemědělství Česká republika-Státní pozemkový úřad Univerzita Palackého v Olomouci Lesy České republiky, s.p. Ředitelství silnic a dálnic ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Διαγωνισμοί: 182,199

Στήλες

Κάντε κλικ για να επιλέξετε

Σύνδεσμος Διαγωνισμού Τίτλος Αγοραστής Προμηθευτής Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Písečná, k. ú. Chomutov I.
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Dodávka kamerových systémů pro videotolling
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Pronájem prostor a občerstvení, část pro rok 2020 - odborné semináře
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NÁŠ MODRÝ MÁK 2019
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ NASKOČ NA MLÉČNOU VLNU 2019
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
15. a 18. Embolizační spirály
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
ZŠ Heyrovského - odborné učebny - dodávka ICT
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Dodávka vybavení dílny robotiky a elektropneumatiky
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας

Σελίδα: 1 από 18,220 - Καταχωρήσεις: 182,199

Καταχωρήσεις ανά σελίδα