Göra offentliga anbud mer transparenta

Välkommen till portalen för Cypern!
Den här plattformen är en del av projektet DIGIWHIST
Prenumerera på vår e-postlista

Läs mer om anbudslagstiftning på
EuroPAM

Anbud per år
Antal anbud 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700
Antal köpare efter region
Läser in …
Inga data

Du kan välja mellan olika sätt att interagera med data med hjälp av dessa rutor. De är sammankopplade så att samma fulla datadjup kan uppnås på olika sätt.

Dataöversikt

Marknadsanalys

Den här instrumentpanelen ger översikt över marknaderna för offentlig upphandling och hjälper köpare och anbudsgivare att lämna anbud på ett effektivare sätt.

Sök och hitta

Sök

I det här avsnittet kan du söka i data baserat på de kriterier som intresserar dig. Resultaten är nedladdningsbara för detaljerad granskning.

Ladda ner data

Ladda ner

Vill du arbeta med med uppgifterna? Du kan ladda ned alla data som den här sidan bygger på.

Indikatorer

Administrativ kapacitet

Den här instrumentpanelen låter dig analysera och jämföra köpares administrativa kapacitet.

Indikatorer

Transparens

Den här instrumentpanelen låter dig analysera och jämföra graden av transparens i offentliga upphandlingsförfaranden.

Indikatorer

Integritet

Den här instrumentpanelen låter dig analysera och jämföra de integritetsrisker som kan finnas vid offentliga upphandlingar.

Inte säker på vart du ska gå? Börja här …

Lär dig vad det handlar om

Prenumerera på vår e-postlista