“Възстановяване на антикорозионно покритие и надписи електропроводи на територията на МЕР Шумен в две обособени позиции: Обособена позиция № 1. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Бели лом – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 52 и Обособена позиция № 2. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Топола – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 48”.

Indicators

Administrative Capacity Indicator
9.62
0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 English as foreignlanguage 38.46 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
42.86
42.86 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
33.33
0 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 0 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2015 2015 Year

Tender Information

Prices

Estimated Price

74,650
(national) BGN 146,000
(VAT) 20%

Final Price

71,865
(national) BGN 140,553
(VAT) 20%

Dates

Bid Deadline

17/04/2015 16:00

Types

Supply Type

Works

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

Български

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи по електропроводи на територията на МЕР Шумен: Обособена позиция No 2. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Топола - Развигор" от ст. No 1 до ст. No 48
Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи по стомано - решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Топола – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 48 /48 бр. стълба/

Lot Details

Status

Prepared

Award Decision Date

15/06/2015

Bids Count

4

Contract Number

12

Lot Number

2

Bids

Price

35,943
(national) BGN 70,298
(VAT) 20%

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 2

Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи по електропроводи на територията на МЕР Шумен: Обособена позиция No1. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Бели Лом - Развигор" от ст. No 1 до ст. No52.
Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи по стомано - решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Бели лом – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 52 /51 бр. стълбове/

Lot Details

Status

Prepared

Award Decision Date

15/06/2015

Bids Count

4

Contract Number

11

Lot Number

1

Bids

Price

35,921
(national) BGN 70,255
(VAT) 20%

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Requirements

Economic Requirements

Няма изисквания

Technical Requirements

Декларация, съдържаща списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от крайната дата на подаване на офертата (оригинал)

Deposits

Гаранция за участие, както следва: За обособена позиция No1 - Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Бели лом – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 52. - 740 лв, представляващи 1% от прогнозната стойност на поръчката; За обособена позиция No2 - Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Топола – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 48. - 720 лв, представляващи 1% от прогнозната стойност на поръчката; Гаранция за изпълнение в размер на: 5% от стойността на договорa по конкретна обособена позиция; Гаранцията за участие/изпълнение може да бъде внесена под формата на паричен депозит в касата на ЕСО ЕАД МЕР Шумен, под формата на банкова гаранция или преведена по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Шумен: BIC: TTBBBG 22 IBAN: BG66TTBB94001526649121 Банка: Сосиете Женерал Експресбанк Клон: гр. Разград офис : гр. Шумен

Publications

Nr. 1

Source

www.aop.bg

Form Type

Contract Award

Source Form Type

Решение

Nr. 2

Source

www.aop.bg

Publication Date

06/03/2015

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от зоп

Nr. 3

Source

www.aop.bg

Publication Date

08/07/2015

Form Type

Prior Information Notice

Source Form Type

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от зоп

Additional Information

Tender Information

Covered By Gpa

false

has Options

false

Variants Accepted

false

Buyer Assigned ID

01379-2015-0068

Funding

Is EU-Fund

false

Meta Data

Created

02/08/2019 08:18

Modified

29/11/2019 07:49