Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Indicators

Administrative Capacity Indicator
0
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Use of frameworkagreements
Transparency Indicator
100
100 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
100
100 Single biddercontract 100 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2018 2018 Year

Description

Доставка на 139 стартерни и 1736 технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“. Посочените количества батерии са прогнозни за периода на изпълнение на обществената поръчка. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на ДАЕУ по време на договорния срок и в рамките на максималната стойност на договора за доставка.

Buyer

Държавна агенция Електронно управление
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
1000, София
Bulgaria

Appeal Body Name

Комисия за защита на конкуренция

Tender Information

Prices

Final Price

51,087
(national) BGN 99,928
(VAT) 20%

Types

Supply Type

Supplies

Lots

Lot 1

Lot Details

Status

Awarded

Estimated Price

65,439
(national) BGN 128,000
(VAT) 20%

Bids Count

3

Electronic Bids Count

0

Contract Number

61

Bids

Тристан 02 ООД
район Красно село, ул. Пчела № 15, ет.5, ап.15
1618, София
Bulgaria

Price

51,087
(national) BGN 99,928
(VAT) 20%

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Publications

Nr. 1

Source

www.aop.bg

Form Type

Prior Information Notice

Source Form Type

Решение за откриване на процедура

Nr. 2

Source

www.aop.bg

Publication Date

08/08/2018

Dispatch Date

08/08/2018

Form Type

Contract Award

Source Form Type

Обявление за възложена поръчка

Additional Information

Tender Information

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

Buyer Assigned ID

05397-2018-0008

Meta Data

Created

02/08/2019 08:19

Modified

29/11/2019 07:49