Vizualizacija

Kliknite za odabir

Natječaji: 141,932

Stupci

Kliknite za odabir

Poveznica natječaja Naslov Kupac Dobavljač Cijena ponude
Интегриране на фазов контрол на управление на аерацията в биобасейните на СПСОВ Кубратово/Бенковски, София
€ 116,575
Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на ВСУ "Л. Каравелов"
СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
Доставка на природен газ за отопление на сгради, ползвани от ОДМВР - София в гр. Костинброд
„Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по седем обособени позиции“
Закупуване и доставка на медицинска апаратура за нуждите на Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД
„Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура, гр. Перник“
€ 678
"Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП Смолян през 2013 год. чрез кредитни карти, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиностанции му"
Serija 2
€ 62,455
„Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе, за обект: Автомагистрала „Хемус“ – Етап 1 по обособени позиции.

Stranica: 1 od 14,194 - Unosi: 141,932

Unosi po stranici