Integrity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
78.36
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 79.13] Other community, social and personal services Recreational, cultural and sporting services IT services: consulting, software development, Internet and support Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Construction work Services related to the oil and gas industry Health and social work services Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Public utilities Collected and purified water
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 19.19%] Real estate services Education and training services Transport services (excl. Waste transport) Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Mining, basic metals and related products Clothing, footwear, luggage articles and accessories Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Chemical products Food, beverages, tobacco and related products

Main Suppliers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 Nr. of Tenders „Софарма трейдинг” АД „Софарма трейдинг” АД ЕИК 103267194 «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД КРИСТАЛ ГЛАС ООД ЕИК Елпак Лизинг ЕООД ЕИК МАРИМПЕКС-7 ЕООД Софарма Трейдинг АД “СОЛОМЕД” ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Main Buyers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 Nr. of Tenders „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Столична община BG BG Агенция „Пътна инфраструктура“ „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Военномедицинска академия BG BG

Tenders: 21,918

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими
Integrity Indicator
Изпълнение на договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за въвеждане на енергоефективни мерки в сгради, стопанисвани от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД в гр. Априлци
Integrity Indicator
Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя автомобили с обща маса до 3,5 т и/или до 6 места по 2 обособени позиции
Integrity Indicator
Доставка на специализирано оборудване за Централна научноизследов. лаборатория за документиране и моделиране на недв. културно наследство (ЦНИЛ — ДМ — НКН) по проект BG05M2OP001- 1.001-0001 по 2 обос. пози
Integrity Indicator
Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Integrity Indicator
Техническа помощ при провеждане на вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ 1000М на енергоблокове 5 и 6 2020—2022 г.
Integrity Indicator
Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на територията на район „Подуяне“
Integrity Indicator
Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 2 обособени позиции
Integrity Indicator
Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на община Хайредин по 5 обособени позиции:
Integrity Indicator
„Заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон)“
Integrity Indicator

Page: 1 of 2,192 - Entries: 21,918

Entries per Page