Integrity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2009 - 2018

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
97.4
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Average Score [39 other sectors with less than 98.13] Printed matter and related products Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Agricultural machinery Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Construction work CPV 28 CPV 29 CPV 36 CPV 01
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 1 1 2 2 Average % of Tenders [30 other sectors with less than 1.68%] Postal and telecommunications services Transport services (excl. Waste transport) Clothing, footwear, luggage articles and accessories Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Financial and insurance services Machinery for mining, quarrying, construction equipment Sewage, refuse, cleaning and environmental services Hotel, restaurant and retail trade services Health and social work services Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials

Main Suppliers in Score Range
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 Nr. of Tenders „Медекс” ООД, ЕИК 131268894 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД Търговска Лига Национален Аптечен Център АД, ЕИК 030276307 „Либра" ЕАД, ЕИК 102153152 Медекс ООД, ЕИК 131268894 Софарма Трейдинг АД, ЕИК: 103267194 Цито Къмпани ООД, ЕИК 030003792 Фьоникс Фарма ЕООД, ЕИК: 203283623 Софарма Трейдинг АД, ЕИК 103267194 Либра ЕАД, ЕИК 102153152
Main Buyers in Score Range
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 Nr. of Tenders Министерство на здравеопазването Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД Българска народна банка Столична община ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ Военномедицинска академия „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД „Мини Марица-изток“ ЕАД „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Tenders: 760

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
“Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Енерго-Про“ Мрежи АД по обособени позиции“.
Integrity Indicator
„Доставка на специализирано тактическо облекло, обувки и оборудване за полицейски служители и служители на ГДГП“ с 9 обособени позиции.
Integrity Indicator
„Доставка на многофункционални устройства за копиране, сканиране и принтиране и предоставяне на услуги по управление на печата в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис III“, № 54“.
Integrity Indicator
Доставка на нови и резервни помпени агрегати.
Integrity Indicator
Поддържане и експлоатация на национална база данни „Население“.
Integrity Indicator
Доставка на резервни части за съоръжения на сероочистващи инсталации на бл. 7 и 8.
Integrity Indicator
„Доставка на костюми специални зимни“.
Integrity Indicator
„Извършване на медицински изследвания - компютърни томографии на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ - Пловдив” ЕООД.
Integrity Indicator
Доставка и монтаж на сценична механизация, осветление и звук за Театър „Азарян“.
Integrity Indicator
Рамково споразумение за срок от три години за доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Пласер“.
Integrity Indicator

Page: 1 of 76 - Entries: 760

Entries per Page