Integrity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
78.91
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 78.93] Other community, social and personal services Recreational, cultural and sporting services Health and social work services Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services IT services: consulting, software development, Internet and support Construction work Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Services related to the oil and gas industry Public utilities Collected and purified water
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 19.68%] Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Education and training services Transport services (excl. Waste transport) Clothing, footwear, luggage articles and accessories Mining, basic metals and related products Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Chemical products Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Food, beverages, tobacco and related products

Main Suppliers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 Nr. of Tenders „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД «СОЛОМЕД» ООД Марвена Диагностика ООД КРИСТАЛ ГЛАС ООД ЕИК ОВИМА ЕООД ЕИК Елпак Лизинг ЕООД ЕИК ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД - ЕИК Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК Софарма Трейдинг АД
Main Buyers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260 Nr. of Tenders BG ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Агенция „Пътна инфраструктура“ Военномедицинска академия BG „ЧЕЗ Разпределение България“ АД „Електроразпределение Север“ АД „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД BG

Tenders: 20,944

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
„Доставка на специализирана техника, нова, за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по обособени позиции“
Integrity Indicator
Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители,присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Integrity Indicator
Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД
Integrity Indicator
Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ
Integrity Indicator
Техническо обслужване и ремонтна поддръжка в следгаранционен период на интегрирана електронна система за обслужване в масовия градски транспорт в Бургас
Integrity Indicator
Доставка на медицински изделия (импланти), необходими за дейността на отделение по ортопедия и отделение по неврохирургия
Integrity Indicator
Периодична доставка на препарати за дезинфекция и химическа стерилизация за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната
Integrity Indicator
„Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена, физическа охрана на Стопански двор — МЕР Стара Загора“.
13 Entries
Integrity Indicator
Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите... Продължава в раздел VI.3).
Integrity Indicator
Изготвяне на анализ на българската и на европейски практики в областта на природните ресурси и на концепция за възможните решения за подобряване на концесионната политика за подземните богатства
Integrity Indicator

Page: 1 of 2,095 - Entries: 20,944

Entries per Page