Integrity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
95.58
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Average Score [40 other sectors with less than 96.79] Real estate services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Construction work CPV 27 CPV 28 CPV 29 CPV 36 CPV 01
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 1 1 2 2 3 3 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 2.02%] Industrial machinery Services related to the oil and gas industry Sewage, refuse, cleaning and environmental services Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Financial and insurance services Health and social work services Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Public utilities Machinery for mining, quarrying, construction equipment

Main Suppliers in Score Range
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 Nr. of Tenders „Медекс” ООД, ЕИК 131268894 „Медицинска Техника Инженеринг” ООД Търговска Лига Национален Аптечен Център АД, ЕИК 030276307 „Либра" ЕАД, ЕИК 102153152 Медекс ООД, ЕИК 131268894 Софарма Трейдинг АД, ЕИК: 103267194 Цито Къмпани ООД, ЕИК 030003792 Фьоникс Фарма ЕООД, ЕИК: 203283623 Софарма Трейдинг АД, ЕИК 103267194 Либра ЕАД, ЕИК 102153152
Main Buyers in Score Range
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 Nr. of Tenders „Мини Марица-изток“ ЕАД Столична община „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Българска народна банка ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ „Енерго-Про Мрежи“ АД „ЕВН България Електроразпределение“ EАД Военномедицинска академия „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Tenders: 1,180

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Сключване на единадесети договор към рамково споразумение № УД 03-2 от 23.5.2014 г. за интегрирана логистична поддръжка на самолети Pilatus.
Integrity Indicator
Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в случай на авария съгласно Националния авариен план, част III „Вън
Integrity Indicator
„Зимно поддържане на пътища, улици и булеварди на територията на Община Варна“.
Integrity Indicator
Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 45 обособени позиции.
16 Entries
Integrity Indicator
Доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/270
Integrity Indicator
Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) ... (виж поле II.1.4)
Integrity Indicator
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)
Integrity Indicator
“Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз, снегопочистване на улиците и тротоарите в град Търговище”
Integrity Indicator
Доставка на стълбове по обособени позиции за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД.
Integrity Indicator
Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на община Своге.
Integrity Indicator

Page: 1 of 118 - Entries: 1,180

Entries per Page