Интер Бизнес 91 ЕООД ЕИК

район Слатина, ул. Искърско шосе №1
1527, София
Bulgaria

Similar Companies
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
Sectors
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Nr. of Tenders Chemical products Repair and maintenance services Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Main Buyers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 Nr. of Tenders Първа МБАЛ-София ЕАД УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД BG "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -СОФИЯ" ЕАД МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали УМБАЛ "Александровска" ЕАД Медицински институт - МВР BG "Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД BG
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 No data No data No data

Tenders: 88

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
€ 114,836
„Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология”
€ 25,593
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД
€ 45,992
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за интегрирано броене на хемопоетични клетки в кръв и телесни течности, изготвяне на натривки и оцветяване по стандартни оцветителни протоколи за целите на последващо хематологично микроскопско изследване
€ 127,816
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексна система за агарозна електрофореза с вграден модул за изофокусиране
€ 40,894
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен” .
€ 114,030
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”
€ 52,271
„Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД по три обособени позиции:
€ 46,998
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване
€ 90,192
Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД
€ 5,272

Page: 1 of 9 - Entries: 88

Entries per Page