Интер Бизнес 91 ЕООД ЕИК

ул. Кешан 6
1527, София
Bulgaria

Similar Companies
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
Sectors
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 Nr. of Tenders Chemical products Repair and maintenance services Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Main Buyers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 Nr. of Tenders Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД Първа МБАЛ-София ЕАД BG "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -СОФИЯ" ЕАД МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали Медицински институт - МВР "Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД BG
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 No data No data No data No data

Tenders: 73

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
Услеги по поддържане и ремонт на медицинско оборудване за нуждите на НМТБ Цар Борис ІІІ.
€ 6,498
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване
€ 746
"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странки" ЕАД - Плевен"
€ 56,770
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”
€ 24,486
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД
€ 45,992
„Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати /клинична лаборатория, микробиологична лаборатория , лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология/” за нуждите на “Първа МБАЛ - София” EАД
€ 25,606
Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД.
€ 18,049
Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД
€ 5,272
Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ Александровска ЕАД
€ 2,906
“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”
€ 10,738

Page: 1 of 8 - Entries: 73

Entries per Page