"ЕМУ" АД ЕИК

Tenders over Time
Nr. of Tenders 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 Year 0 0 1 1 2 2 3 3
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Nr. of Tenders Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Construction work

Main Buyers
0 0 1 1 Nr. of Tenders Електроенергиен системен оператор ЕАД "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД - МЕР ПЛОВДИВ "Електроенергиен системен оператор" ЕАД "Електроенергиен системен оператор" "Електроенергиен системен оператор" ЕАД Мрежови експлоатационен район Шумен "Електроенергиен системен оператор" ЕАД
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 6

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
"Изработка, доставка и монтаж на командни, релейни табла и електромерни шкафове и табла собствени нужди - постоянен (DC) и променлив (AC) ток, контролни и силови кабели н.н. за обект; подстанция "Добруджа" 400/220/110/31,5/10,5 kV - Реконструкция на ОРУ 110 kV"
€ 764,441
"Изпитване на електрозащитни средства, използвани в обектите на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив"
€ 143,102
“Възстановяване на антикорозионно покритие и надписи електропроводи на територията на МЕР Шумен в две обособени позиции: Обособена позиция № 1. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Бели лом – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 52 и Обособена позиция № 2. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Топола – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 48”.
€ 71,865
Ремонт на ВЛ 110 kV "Бели Лом".
€ 1.4 Million
"Подмяна обтяжки на ВЛ 400 kV „Дружба"
€ 190,026
Подмяна на обтяжки на ВЛ 400 kV "Отечество" в участъка от стълб №178 до стълб №243.
€ 205,234

Page: 1 of 1 - Entries: 6

Entries per Page