Om Opentender

Omtrent 15 % av bruttonasjonalproduktet i EU brukes hvert år på anskaffelser av varer og tjenester, og ifølge enkelte beregninger fører korrupsjon til at prisen på offentlige anskaffelser er 20–25 % høyere enn nødvendig. Enda mer bekymringsverdig er det at korrupsjon i forbindelse med offentlige anskaffelser har negativ innvirkning på mål som har bred støtte i befolkningen, som bygging av trygge motorveier og skolebygg av høy kvalitet, og å skaffe medisiner i tide.

Det å tilby alle interesserte parter informasjon om offentlige anskaffelser gratis og i et praktisk format bør gjøre markedet åpnere, transaksjonskostnadene lavere og gjøre det lettere å stille myndighetene til rette. Vi har startet opentender.eu, en sentralisert, offentlig og åpen plattform for anskaffelser, nettopp for å sikre at at allmennheten får mest mulig for pengene ved offentlige anskaffelser, og for å øke integriteten i offentlig sektor.

Hvem er Opentender?

Digiwhist

Seks europeiske forskningsinstitutter samarbeider om DIGIWHIST, et prosjekt som er støttet med midler fra EUs Horizon 2020, og skal gjøre samfunnet i stand til å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor. Samtidig skal prosjektet skape større tillit til myndighetene og gjøre offentlig forbruk mer effektivt over hele Europa gjennom systematisk innsamling, strukturering, analyse og spredning av informasjon om offentlige anskaffelser og om mekanismer som øker etterretteligheten blant offentlige ansatte i hele EU og enkelte naboland.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Sosiologifakultetet ved Cambridge er viden ansett for å være ledende innen samfunnsteori og empirisk sosiologisk forskning. Fakultetet er også kjent for samarbeid mellom disiplinene, med spesielt sterke bånd mellom politikk, psykologi, antropologi, økonomi og historie.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) er den tyske avdelingen av det internasjonale Open Knowledge Foundation Network (OKFN), en uavhengig og ideell organisasjon som ble grunnlagt i 2011 og jobber for å fremme åpne data og åpent innhold i alle former – deriblant offentlig informasjon, offentlig støttet forskning og kulturelt innhold i den offentlige sfæren. Organisasjonen er verdensledende innen sitt felt og har lang og bred erfaring i å utvikle verktøy og et fellesskap rundt åpent materiale. OKF DE er en «tenke-og-gjøre-tank» som setter sin lit til både juridiske og tekniske eksperter når de skal rådgi myndigheter og andre organisasjoner til å publisere åpne data og hjelpe potensielt gamle brukere til å bruke åpne data og skape nye og innovative produkter og tjenester. OKF DE tar i bruk teknologi som gjør det mulig med større åpenhet i det offentlige rom og skaper nye arenaer der allmennheten kan engasjere seg.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Government Transparency Institute ble grunnlagt i 2015 på grunn av et voksende behov for å foreta uavhengig forskning på og skape oppmerksomhet rundt åpenhet, korrupsjon og kvaliteten på offentlig forvaltning i Europa og videre. Instituttet er en verdinøytral tenketank som opererer uavhengig av myndigheter, politiske partier og interessegrupper. Instituttets mål er å kombinere forskning på politikk, økonomi, jus og datavitenskap for å systematisk undersøke årsakene til, karakteristikkene til og konsekvensene av forvaltning med dårlig kvalitet. Gjennom dette vil instituttet publisere store datasamlinger og robuste analyser for å gjøre det mulig for befolkningen å holde myndighetene til rette.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance utdanner noen av de fremste studentene innen sine felt til stillinger innen offentlig forvaltning, forretningslivet og sivilsamfunnet. Skolen gir også mulighet for mennesker med erfaring fra arbeidslivet til å styrke kompetansen innen offentlig forvaltning. Dette er en anerkjent internasjonal institusjon med spesialitet innen økonomi, finans, jus, politikk og samfunnsvitenskapene og fokus på samarbeid mellom disiplinene og en policy-preget innfallsvinkel på undervisning og forskning.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab er et tsjekkisk IT-selskap som spesialiserer seg på datautvinning og databehandling. Per 2015 behandler selskapet regelmessig data fra 30 ulike nettsteder og systemer. Det har et nært samarbeid med ideelle organisasjoner og drifter flere «åpne data»-tjenester, som vsechnyzakazky.cz (database for anskaffelser), politickefinance.cz (overvåkning av finansiering av politiske partier).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Forskningssenteret Transcrime fokuserer på internasjonal kriminalitet og er et samarbeid mellom Università Cattolica del Sacro Cuore i Milan og universitetet i Trento. Senteret tar i bruk en kombinasjon av kriminologi, jus, statistikk, økonomi og rettsøkonomi for å analysere strategier som skal forhindre og bekjempe kriminalitet. Transcrime har spesielt fokus på organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet, hvitvasking og korrupsjon.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime