Indikatorer om administrativ kapacitet

2009
2019
2020
2009 - 2020

Sammanställd poäng

Justera viktning

Medelpoäng av Indikatorer om administrativ kapacitet
24.85
Gemensam eller centraliserad upphandling Gemensam ellercentraliseradupphandling Elektronisk auktion Elektronisk auktion Användning av ramavtal Användning avramavtal Användning av WTO:s ramverk Användning av WTO:sramverk Engelska som främmande språk Engelska somfrämmande språk Skillnader mellan meddelanden om anbudsinbjudan och tilldelning av kontrakt Skillnader mellanmeddelanden omanbudsinbjudan ochtilldelning avkontrakt
Medelpoäng av Indikatorer om administrativ kapacitet över tid
Medelpoäng 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Medelpoäng av Indikatorer om administrativ kapacitet per sektor
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 Medelpoäng [35 andra sektorer med mindre än 27.9] Post- och telekommunikationstjänster Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning Trycksaker och tillhörande produkter Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) Livsmedel, drycker, tobak o d Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar Kläder, skor, väskor och tillbehör Tjänster för olje- och gasindustrin Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Indikatorer om administrativ kapacitet i poängintervall över tid
Genomsnittlig % av anbuden 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100
Indikatorer om administrativ kapacitet i poängintervall per sektor
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Genomsnittlig % av anbuden [35 andra sektorer med mindre än 96.65%] FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster Undervisning och utbildning Installation (utom programvara) Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster Tjänster för olje- och gasindustrin Finans- och försäkringstjänster Anläggningsarbete Jordbruksmaskiner Uppsamlat och renat vatten

Huvudsakliga leverantörer i poängintervall
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650 Antal anbud Bodemkundige Dienst van België vzw Electrabel Customer Solutions NV WM Supplies BVBA JAVA Van Gansewinkel nv Belfius Bank NV Dexia Bank NV Belfius Banque SA Dexia Banque Ethias
Huvudsakliga köpare i poängintervall
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 Antal anbud Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department SPF Fin Division Achats Infrabel SA Antwerpen Stad Antwerpen Sofico Aquafin NV Universiteit Gent Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51 MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

Anbud: 69,765

Kolumner

Klicka för att välja

Anbudslänk Titel Köpare Leverantör Indikator om administrativ kapacitet
Fourniture de produits de contraste pour les besoins des pharmacies de Vivalia
Indikator om administrativ kapacitet
Fourniture de chaux hydratée et de chaux vive pour le traitement des fumées des deux lignes d'incinération de l'UVE de Virginal
Indikator om administrativ kapacitet
Achat de licences Citrix
Indikator om administrativ kapacitet
Bastogne — Marché public de services pour la maintenance des installations techniques du centre sportif de Bastogne et du tennis de Renval
Indikator om administrativ kapacitet
Maaibeheer regio Zandig Vlaanderen
Indikator om administrativ kapacitet
Accord-cadre pluriannuel de fournitures en vue de l’acquisition de chaussettes hiver en laine au profit de la police intégrée structurée à 2 niveaux
Indikator om administrativ kapacitet
Raamovereenkomst voor de levering van high-end ziekenhuisbedden
Indikator om administrativ kapacitet
Humaan granulocyten koloniestimulerende factoren
Indikator om administrativ kapacitet
Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen Volvo bestemd voor de autobussen van de Lijn
Indikator om administrativ kapacitet
Maintenance du réseau de vidéosurveillance
Indikator om administrativ kapacitet

Sida: 1 av 6,977 - Poster: 69,765

Poster per sida