Ukazovatele administratívnej kapacity

2009
2019
2020
2009 - 2020

Zložené skóre

Upraviť významy

Priemerné skóre Ukazovatele administratívnej kapacity
24.85
Spoločné alebo centralizované obstarávanie Spoločné alebocentralizovanéobstarávanie Elektronická dražba Elektronická dražba Použitie rámcových zmlúv Použitie rámcovýchzmlúv Použitie rámca WTO Použitie rámca WTO Angličtina ako cudzí jazyk Angličtina ako cudzíjazyk Nezrovnalosti medzi výzvou na predloženie ponúk a oznámeniami o získaní zákazky Nezrovnalosti medzivýzvou napredloženie ponúk aoznámeniami ozískaní zákazky
Priemerné skóre ukazovateľa Ukazovatele administratívnej kapacity za obdobie
Priemerné skóre 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Rok 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Priemerné skóre ukazovateľa Ukazovatele administratívnej kapacity podľa odvetvia
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 Priemerné skóre [35 ďalšie odvetvia so skóre menej ako 27.9] Poštové a telekomunikačné služby Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia Tlačené výrobky a príbuzné produkty Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov) Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ukazovatele administratívnej kapacity v rozsahu skóre za obdobie
Priemerné percento verejných súťaží 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Rok 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100
Ukazovatele administratívnej kapacity v rozsahu skóre podľa odvetvia
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Priemerné percento verejných súťaží [35 ďalšie odvetvia so skóre menej ako 96.65%] Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom Finančné a poisťovacie služby Stavebné práce Poľnohospodárske stroje Zachytená a vyčistená voda

Hlavní dodávatelia v rozsahu skóre
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650 Počet verejných súťaží Bodemkundige Dienst van België vzw Electrabel Customer Solutions NV WM Supplies BVBA JAVA Van Gansewinkel nv Belfius Bank NV Dexia Bank NV Belfius Banque SA Dexia Banque Ethias
Hlavní zadávatelia v rozsahu skóre
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 Počet verejných súťaží Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department SPF Fin Division Achats Infrabel SA Antwerpen Stad Antwerpen Sofico Aquafin NV Universiteit Gent Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51 MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

Verejné súťaže: 69,765

Stĺpce

Kliknutím vyberte

Prepojenie na verejnú súťaž Názov Zadávateľ Dodávateľ Ukazovateľ administratívnej kapacity
Fourniture de produits de contraste pour les besoins des pharmacies de Vivalia
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Fourniture de chaux hydratée et de chaux vive pour le traitement des fumées des deux lignes d'incinération de l'UVE de Virginal
Položka 2
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Achat de licences Citrix
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Bastogne — Marché public de services pour la maintenance des installations techniques du centre sportif de Bastogne et du tennis de Renval
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Maaibeheer regio Zandig Vlaanderen
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Accord-cadre pluriannuel de fournitures en vue de l’acquisition de chaussettes hiver en laine au profit de la police intégrée structurée à 2 niveaux
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Raamovereenkomst voor de levering van high-end ziekenhuisbedden
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Humaan granulocyten koloniestimulerende factoren
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen Volvo bestemd voor de autobussen van de Lijn
Ukazovateľ administratívnej kapacity
Maintenance du réseau de vidéosurveillance
Ukazovateľ administratívnej kapacity

Strana: 1 zo 6,977 – Záznamy: 69,765

Počet záznamov na stránku