Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας

2009
2019
2020
2009 - 2020

Σύνθετη Βαθμολογία

Ρυθμίστε τα Βάρη

Μέση βαθμολογία του Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας
24.85
Από κοινού ή κεντρική προμήθεια Από κοινού ήκεντρική προμήθεια Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός Ηλεκτρονικόςπλειστηριασμός Χρήση των συμφωνιών-πλαισίων Χρήση τωνσυμφωνιών-πλαισίων Χρήση του πλαισίου ΠΟΕ Χρήση του πλαισίουΠΟΕ Τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα Αγγλικά ως ξένηγλώσσα Διαφορές μεταξύ προκήρυξης διαγωνισμού και γνωστοποιήσεων ανάθεσης σύμβασης Διαφορές μεταξύπροκήρυξηςδιαγωνισμού καιγνωστοποιήσεωνανάθεσης σύμβασης
Μέσος όρος βαθμολογίας του/της/των Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσος όρος βαθμολογίας 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Έτος 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Μέσος όρος βαθμολογίας του/της/των Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας ανά Τομέα
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 Μέσος όρος βαθμολογίας [35 άλλοι τομείς με λιγότερο από 27.9] Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας σε Εύρος Βαθμολογίας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσο ποσοστό% των προσφορών 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Έτος 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100
Δείκτες Διοικητικής Ικανότητας σε Εύρος Βαθμολογίας ανά Τομέα
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Μέσο ποσοστό% των προσφορών [35 άλλοι τομείς με λιγότερο από 96.65%] Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες Κατασκευαστικές εργασίες Γεωργικά μηχανήματα Συλλογή και καθαρισμός νερού

Κύριοι Προμηθευτές στο Εύρος Βαθμολογίας
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650 Αριθμός Προσφορών Bodemkundige Dienst van België vzw Electrabel Customer Solutions NV WM Supplies BVBA JAVA Van Gansewinkel nv Belfius Bank NV Dexia Bank NV Belfius Banque SA Dexia Banque Ethias
Κύριοι Αγοραστές στο Εύρος Βαθμολογίας
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 Αριθμός Προσφορών Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department SPF Fin Division Achats Infrabel SA Antwerpen Stad Antwerpen Sofico Aquafin NV Universiteit Gent Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51 MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

Διαγωνισμοί: 69,765

Στήλες

Κάντε κλικ για να επιλέξετε

Σύνδεσμος Διαγωνισμού Τίτλος Αγοραστής Προμηθευτής Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Fourniture de produits de contraste pour les besoins des pharmacies de Vivalia
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Fourniture de chaux hydratée et de chaux vive pour le traitement des fumées des deux lignes d'incinération de l'UVE de Virginal
Παρτίδα 2
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Achat de licences Citrix
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Bastogne — Marché public de services pour la maintenance des installations techniques du centre sportif de Bastogne et du tennis de Renval
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Maaibeheer regio Zandig Vlaanderen
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Accord-cadre pluriannuel de fournitures en vue de l’acquisition de chaussettes hiver en laine au profit de la police intégrée structurée à 2 niveaux
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Raamovereenkomst voor de levering van high-end ziekenhuisbedden
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Humaan granulocyten koloniestimulerende factoren
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen Volvo bestemd voor de autobussen van de Lijn
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας
Maintenance du réseau de vidéosurveillance
Δείκτης Διοικητικής Ικανότητας

Σελίδα: 1 από 6,977 - Καταχωρήσεις: 69,765

Καταχωρήσεις ανά σελίδα