Vizualizácia

Kliknutím vyberte

Verejné súťaže: 12.1 *10⁶

Stĺpce

Kliknutím vyberte

Prepojenie na verejnú súťaž Názov Zadávateľ Dodávateľ Cena ponuky
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany
Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova - Štefánikova v Prešove
"Rekonštrukcia školskej jedálne"
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany
Futbalový štadión AS Trenčín – južná a severná tribúna
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
KNsP Čadca - stavebné úpravy OAMIS
€ 288,900
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove
€ 290,000

Strana: 1 zo 1.2 Milión – Záznamy: 12.1 *10⁶

Počet záznamov na stránku