Vizualizācija

Noklikšķiniet, lai atlasītu

Konkursi: 12.1 miljoni

Kolonnas

Noklikšķiniet, lai atlasītu

Konkursa saite Virsraksts Pircējs Piegādātājs Piedāvājuma cena
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany
Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova - Štefánikova v Prešove
"Rekonštrukcia školskej jedálne"
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany
Futbalový štadión AS Trenčín – južná a severná tribúna
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o..
KNsP Čadca - stavebné úpravy OAMIS
€ 288,900
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove
€ 290,000

Lapa: 1 no 1.2 miljoni – Ieraksti: 12.1 miljoni

Ieraksti vienā lapā